Opdateret 5. februar 2021 af Thomas Bogh

Sådan finder du din målgruppe

Sådan finder du din målgruppe

Som et led af jeres markedsføringsplan skal I klart og tydeligt have defineret jeres målgruppe, altså hvem I gerne vil sælge jeres produkt eller ydelse til. Vil I ramme andre virksomheder, hvis ja, hvem? Eller vil I ramme private?

3 indledende grunde til at definere sine målgrupper:

 1. Man bør sikre sig, at man laver det rigtige content til de rigtige mennesker.
 2. Bedre forståelse for at lave content, der forbinder læseren og giver læseren fordele.
 3. Lykkedes det, er der mulighed for forøgede konverteringer.

Hvordan starter jeg med at definere min målgruppe?

Her kan du starte med at stille dig selv nogle af følgende spørgsmål:
Hvilke problemer løser dit produkt eller ydelse? Du ved formentlig, hvorfor din ydelse eksisterer. Derfor bør dit content også være forbundet til dette formål!
Hvem er vores nuværende kunder?
Hvis du har svært ved at definere det, kan du altid segmentere ud fra for eksempel indkomst, demografi, interesser mv.

Hvem er mine konkurrenter?

Simple Google og Facebook søgninger kan hjælpe dig med at finde dine konkurrenter. Du kan eventuelt tilkoble et keyword, der gør sig relevant for din branche. Et keyword vil i vores tilfælde være “SEO”.
Dette giver dig et nemt overblik over, hvem dine konkurrenter er, og hvordan I differentierer jer fra dem. Og det leder os til det næste spørgsmål: Hvordan er det netop, I differentierer jer fra konkurrenterne? Er der noget, I gør bedre end de andre? Dette er bestemt vigtigt at vide for jeres målgruppe!
Her kan en søgeordsanalyse være vejen frem.
Når du har reflekteret over disse spørgsmål, får du også en meget større forståelse for følgende:

 • Hvorfor fortjener dit content at eksistere.
 • Hvem læser dit content.
 • Hvordan gør dine konkurrenter det, og hvordan kan du gøre det bedre.
 • Hvorfor skulle din målgruppe vælge dit content (og produkt) frem for dine konkurrenters?

Før du begynder at lave content, hjælper det altså at have styr på sin målgruppe!
Ideelt skal din målgruppe definition forbinde følgende:

 • Dit produkt eller din ydelse
 • Din målgruppes demografi
 • Dit contents formål

Lidt mere specifikt kan din målgruppe segmenteres gennem blandt andet:

 • Køn
 • Alder
 • Personlighed
 • Job
 • Etc.

Vi gennemgår selve segmenteringen i et andet indlæg.
Efter du har inddelt de her personer i forskellige grupper, skal du prøve at sætte dig ind i deres tanker. Du skal altså prøve at identificere dine potentielle muligheder. Det kan ske ved, at du skal realisere deres mål. Den vej igennem vil du også realisere dine egne mål.
Google Analytics kan give indsigt
Google Analytics er et super godt værktøj til at finde eksisterende data på din målgruppe. Du kan eksempelvis se alder, køn og andre demografiske tendenser.
Der er således mange forskellige tanker, man bør gøre sig, når man skal til at finde målgruppen for sit produkt eller sin ydelse. Vi håber, det kunne hjælpe jer lidt på vej!