Opdateret 21. september 2022 af Thomas Bogh

Begynderguide til en markedsføringsplan: 5 trin, du skal igennem

→ Download markedsføringsplan skabelon
Begynderguide til en markedsføringsplan: 5 trin, du skal igennem

For at få din forretning til at vokse, bør du have en markedsføringsplan. En markedsføringsplan kan indeholde mange ting, men vi vil her fokusere på nogle af de væsentligste detaljer i en markedsføringsplan, så du kan komme hurtigt og godt fra start.

Er du ny i arbejdet med markedsføringplaner, er du havnet det helt rigtige sted. Her giver vi dig nemlig en begynderguide til en markedsføringsplan med fem trin, du skal igennem for at ende med en markedsføringsplan, der kan tage din virksomheds markedsføring til det næste niveau.

Hvorfor er en markedsføringsplan vigtig?

En markedsføringsplan (ofte også omtalt som en marketingplan) er en fuldendt måde at få styr på din virksomheds markedsføring og herunder marketingindsatser. Din markedsføringsplan har til formål at skabe et samlet overblik over og plan for, hvordan du og din virksomhed vil markedsføre jer og jeres produkt eller service til omverdenen med udgangspunkt i jeres mål, vision og mission.

Med en markedsføringsplan tydeliggør du, hvem din virksomheds kunder er, og hvordan I vil have virksomheden til at fremstå for jeres kunder. Og du får skabt en retning for din virksomheds positionering, som alle i virksomheden kan følge med i og arbejde ud fra.

En markedsføringsplan laves typisk for et år ad gangen, men det er vigtigt ikke at opfatte den som et statisk dokument, der slavisk skal følges. Du skal løbende kigge ind i din virksomheds markedsføringsplan og vurdere effekerne af planlagte marketingaktiviteter i planen, og om planlagte aktiviteter fortsat skal skydes i gang – det kan jo være, din virksomhed pludselig står over for uforudsete udfordringer eller udviklinger, som jeres planlagte aktiviteter ikke stemmer overens med.

Markedsføringsplan skabelon

Hvad hvis I ikke har eller får lavet en markedsføringsplan?

Har du og din virksomhed ikke en markedsføringsplan, kan I risikere, at ansatte i virksomheden arbejder i hver sin retning og ikke mod det fælles mål og de indsatser, I planlægger i jeres markedsføringsplan. I risikerer også at glemme gavnlige marketingindsatser og at tage forhastede og ikke-gennemtænkte beslutninger, når ideer opstår. Med en plan skruet godt sammen sikrer du dig, at din virksomhed arbejder fokuseret mod planlagte indsatser, og at I har den nødvendige tid til forberedelser forud for indsatserne.

Hvad bør din markedsføringsplan indeholde?

Lad os nu komme omkring de fem trin, som vi mener, du skal igennem for at nå i mål med en effektiv markedsføringsplan.

Trin ét: Definér din virksomheds målgruppe

målgruppe

Udgangspunktet for enhver marketingindsats – og også for din virksomheds markedsføringsplan – er at definere jeres målgruppe: Hvem er de, hvor gamle er de typisk, er jeres målgruppe primært mænd eller kvinder, hvor i landet befinder de sig, hvad er deres behov for jeres service eller produkt osv. I skal med andre ord have helt styr på, hvilke forbrugere I vil nå.

Er I ikke helt skarpe på, hvem jeres målgruppe egentlig er, og om I har flere forskellige målgrupper, der skal nås på forskellige måder, er en dybdegående målgruppeanalyse af jeres tidligere og nuværende kunder et godt sted at starte. Når du har lavet en målgruppeanalyse, så er det meget nemmere at lave din markedsføringsplan, for du ved nu, hvem du og din virksomhed skal forsøge at nå. En snak med jeres salgsafdeling og deres erfaring med jeres kunder kan også give et godt indblik i, hvem de ‘gode’ kunder er, og hvem I bør målrette jeres marketingindsatser mod.

Trin to: USP’ER

usp

Når I er blevet klogere på jeres målgruppe og har besluttet jer for, hvem den primære målgruppe for jeres marketingindsatser skal være, bør I fastlægge jeres Unique Selling Proposition (USP). USP’erne har kritisk vigtighed for din virksomheds produkt eller service, og de skal bruges til at forklare, hvordan I kan differentiere jer fra jeres konkurrerende marked.

Trin tre: Er jeres prisniveau, som det bør være?

Trejde trin bør være at overveje, om prisniveauet på jeres produkt eller service hænger sammen med den markedsposition, I forventer at indtage. For at eksemplificere det lidt: Er din virksomhed fx et luksus modebrand, bør I nok ikke have et lavt prisniveau på jeres produkter.

Når vi snakker prisniveau, så er der tre primære måder at prisfastsætte sit produkt:

  • Omkostningsbaseret
  • Efterspørgselsbaseret
  • Konkurrencebaseret

Omkostningsbaseret prisfastsættelse går ud på, at du sætter din virksomheds vejledende pris en smule over den variable enhedsomkostning (altså hvad det koster at producere en enhed i form af materialer og arbejdskraft), og at du så satser på en høj slagvolumen, så dit dækningsbidrag bliver størst muligt.

Variable enhedsomkostninger – altså hvad koster det at producere en enhed i sig selv (materiale + arbejdskraft)

Efterspørgselsbaseret prisfastsættelse kan gøres på to måder: én måde, hvor du sætter en pris til 795 kr., eller en anden måde hvor du gennem priselasticitet finder den optimale pris og den forventede mængde af salg, der giver din virksomhed det højeste dækningsbidrag.

Konkurrencebaseret prisfastsættelse betyder, at du prisfastsætter dine produkter til samme pris som konkurrenterne eller lidt lavere for at vinde markedsandele.

Når du har fundet det prisniveau, der passer til din virksomheds ønskede markedsposition, så er det nemmere at lave en effektiv markedsføringsplan.

Trin fire: mål for markedføringen

I arbejdet med at udvikle en markedsføringsplan er det vigtigt, at du får opsat nogle målsætninger for planen: Hvilke resultater vil du og din virksomhed nå med planen? Det kan være alt fra flere eksponeringer på sociale medier, øget salg, øget kundetilfredshed eller et bestemt image af virksomheden. Uden en klar ide om hvad jeres markedsføringsplan gerne skal lede til, bliver det svært at udvikle indsatserne i planen og at evaluere på, om de har haft den ønskede effekt.

Trin fem: budget

Det er selvfølgelig også vigtigt at lægge et budget for jeres markedsføring. Budgettet bør tage udgangspunkt i de mål, du og din virksomhed vil opnå med planen men også virksomhedens størrelse, hvor mange der skal være involverede i indsatserne i planen, og hvor meget ekstern hjælp I forventer at få brug for til for eksempel video eller andet materiale, I måske ikke selv har kompetencerne til at løfte.

→ Download gratis markedsføringsplan skabelon

Hvad kan I ellers overveje i jeres markedsføringsplan?

Følger du ovenstående fem trin, er du godt på vej mod et godt fundament for en effektiv og sund markedsføringsplan for din virksomhed. Men du bør også gøre dig tanker om kanaler, der skal bruges til at føre jeres plan ud i livet. Vil du gøre brug af annoncering, salgsbreve, reklamer, brochurer og/eller søgemaskineoptimering?

SEO som en vigtig del af din virksomheds markedsføringsplan

seo strategi

Som et 100% specialiseret SEO-bureau med flere års erfaring med, hvordan søgemaskineoptimering kan understøtte en markedsføringsplan og mål om øget kendskab, synlighed og salg, vil vi selvfølgelig anbefale dig at indtænke SEO i din virksomheds plan.

Er din virksomhed en nyopstartet en af slagsen, vil I nok gerne klare alle dele af jeres markedsføring selv. Men det er noget nær umuligt at være god til alle discipliner under online markedsføring. Derfor findes der specialiserede bureauer, der kan afhjælpe, og hos Bonzer er vi klar til at afhjælpe på SEO. Lyder en uforpligtende snak om et SEO-samarbejde interessant, skal du bare anmode om en gratis SEO analyse nedenfor.

Start med en gratis SEO analyse

Læs flere nyheder

Bonzer nyheder

Friske nyheder til at holde dig opdateret på din mest ønskede SEO-viden