blog

/

Andet marketing

/

0 min read

Begynderguide til en markedsføringsplan: 5 trin, du skal igennem

En markedsføringsplan er et genialt værktøj for dig, som ønsker at din forretning skal vokse. En markedsføringsplan -og strategi kan indeholde mange elementer, men vi vil fokusere på nogle af de væsentligste detaljer i en markedsføringsplan, så du kan komme hurtigt og godt fra start.

Er du ny i arbejdet med markedsføringplaner, er du havnet det helt rigtige sted. Her giver vi dig nemlig en begynderguide til en markedsføringsplan med fem trin, du skal igennem for at ende med en markedsføringsplan, der kan tage din virksomheds markedsføring til det næste niveau.

Hvad er en markedsføringsplan?

En markedsføringsplan er en omfattende plan, der har til formål at skabe et samlet overblik og en plan for, hvordan du og din virksomhed vil markedsføre jer og jeres produkt eller service til omverdenen med udgangspunkt i jeres mål, vision og mission.

Formålet med en markedsføringsplan er derfor at sikre, at alle jeres marketingaktiviteter er relevante og bliver implementeret på rette måde og tidspunkt for at opnå jeres mål.

Hvorfor er en markedsføringsplan vigtig?

En markedsføringsplan (ofte også omtalt som en marketingplan) er en fuldendt måde at få styr på din virksomheds markedsføringsindsatser.

Med en markedsføringsplan tydeliggør du, hvem din virksomheds kunder er, og hvordan I vil have virksomheden til at fremstå for jeres kunder. Og du får skabt en retning for din virksomheds positionering, som alle i virksomheden kan følge med i og arbejde ud fra.

En markedsføringsplan laves typisk for et år ad gangen, men det er vigtigt ikke at opfatte den som et statisk dokument, der slavisk skal følges.

Du skal løbende kigge ind i din virksomheds markedsføringsplan og vurdere effekterne af planlagte marketing aktiviteter i planen, og om planlagte aktiviteter fortsat skal skydes i gang. Måske har verdenens eller din virksomheds situation ændret sig, som jeres planlagte aktiviteter ikke længere stemmer overens med.

Hvad er en markedsføringsstrategi?

Når I arbejder strategisk med marketing, kan det for mange være svært at adskille markedsføringsplan, markedsførringsstrategi og marketingplan, da disse for mange lyder til at være det samme. 

Markedsføringsplanen kan også kaldes en marketingplan, mens markedsføringsstaretgi er noget for sig. En markedsføringsstartegi er nemlig en strategi, der definerer hvilke konkrete elementer, som markedsføringsplanen skal bestå af. 

En markedsføringsstrategi som eksempelvis også kunne være en digital strategi for en  virksomhed, tager udgangspunkt i de mere overordnede rammer for jeres markedsføring som segmentering, målsætninger og kunderejsen.  

Har alle virksomheder brug for en markedsføringsplan?

Har din virksomhed ikke en markedsføringsplan, kan I risikere, at ansatte i virksomheden arbejder i hver sin retning. I vil derfor mangle den fælles retning for jeres indsatser, som I ville planlægge i jeres markedsføringsplan. 

I risikerer samtidig at glemme gavnlige marketingindsatser for virksomheden samt at tage forhastede og ikke-gennemtænkte beslutninger, når ideer opstår. Med en markedsføringsstrategi -og plan sikrer I, at virksomheden arbejder fokuseret mod planlagte indsatser baseret på det rette grundlag. Her vil det tidsmæssige aspekt i markedsføringsplanen også komme jer til gavn, da I altid vil have den nødvendige tid til forberedelser forud for indsatserne.

Hvad indeholder en markedsføringsplan?

Indholdet i en markedsføringsplan består af de konkrete elementer for jeres markedsføringsindsatser. I har muligvis forinden allerede defineret jeres markedsføringsstrategi på et mere overordnet plan. Derfor vil I nu skulle tage skridtet videre og definere den konkrete marketingplan. 

Vi anbefaler, at man gennemgår følgende 5 trin: definér din målgruppe, fastlæg jeres USP’er, vurder jeres prisniveau, sæt mål og lav et budget i udformningen af en markedsføringsplan.

Disse 5 trin mener vi, at du skal igennem for at nå i mål med en effektiv markedsføringsplan for din virksomhed.

Nedenfor vil vi uddybe hvert trin for jeres markedsføringsplans indhold, men vi vil også anbefale at bruge vores skabelon til den konkrete plan.

Trin ét: Definér din virksomheds målgruppe

Udgangspunktet for enhver marketingindsats - og også for din virksomheds markedsføringsplan - er at definere jeres målgruppe: Hvem er de, hvor gamle er de typisk, er jeres målgruppe primært mænd eller kvinder, hvor i landet befinder de sig, hvad er deres behov for jeres service eller produkt osv. I skal med andre ord have helt styr på, hvilke forbrugere I vil nå.

Er I ikke helt skarpe på, hvem jeres målgruppe egentlig er, og om I har flere forskellige målgrupper, der skal nås på forskellige måder, er en dybdegående målgruppeanalyse af jeres tidligere og nuværende kunder et godt sted at starte. Når du har lavet en målgruppeanalyse, så er det meget nemmere at lave din markedsføringsplan, for du ved nu, hvem du og din virksomhed skal forsøge at nå. En snak med jeres salgsafdeling og deres erfaring med jeres kunder kan også give et godt indblik i, hvem de 'gode' kunder er, og hvem I bør målrette jeres marketingindsatser mod.

Trin to: USP’ER

Når I er blevet klogere på jeres målgruppe og har besluttet jer for, hvem den primære målgruppe for jeres marketingindsatser skal være, bør I fastlægge jeres Unique Selling Proposition (USP). USP’erne har kritisk vigtighed for din virksomheds produkt eller service, og de skal bruges til at forklare, hvordan I kan differentiere jer fra jeres konkurrerende marked.

Trin tre: Er jeres prisniveau, som det bør være?

Trejde trin bør være at overveje, om prisniveauet på jeres produkt eller service hænger sammen med den markedsposition, I forventer at indtage. For at eksemplificere det lidt: Er din virksomhed fx et luksus modebrand, bør I nok ikke have et lavt prisniveau på jeres produkter.

Når vi snakker prisniveau, så er der tre primære måder at prisfastsætte sit produkt:

  • Omkostningsbaseret

  • Efterspørgselsbaseret

  • Konkurrencebaseret

Omkostningsbaseret prisfastsættelse går ud på, at du sætter din virksomheds vejledende pris en smule over den variable enhedsomkostning (altså hvad det koster at producere en enhed i form af materialer og arbejdskraft), og at du så satser på en høj slagvolumen, så dit dækningsbidrag bliver størst muligt.

Variable enhedsomkostninger - altså hvad koster det at producere en enhed i sig selv (materiale + arbejdskraft)

Efterspørgselsbaseret prisfastsættelse kan gøres på to måder: én måde, hvor du sætter en pris til 795 kr., eller en anden måde hvor du gennem priselasticitet finder den optimale pris og den forventede mængde af salg, der giver din virksomhed det højeste dækningsbidrag.

Konkurrencebaseret prisfastsættelse betyder, at du prisfastsætter dine produkter til samme pris som konkurrenterne eller lidt lavere for at vinde markedsandele.

Når du har fundet det prisniveau, der passer til din virksomheds ønskede markedsposition, så er det nemmere at lave en effektiv markedsføringsplan.

Trin fire: mål for markedføringen

I arbejdet med at udvikle en markedsføringsplan er det vigtigt, at du får opsat nogle målsætninger for planen: Hvilke resultater vil du og din virksomhed nå med planen? Det kan være alt fra flere eksponeringer på sociale medier, øget salg, øget kundetilfredshed eller et bestemt image af virksomheden. Uden en klar ide om hvad jeres markedsføringsplan gerne skal lede til, bliver det svært at udvikle indsatserne i planen og at evaluere på, om de har haft den ønskede effekt.

Trin fem: budget

Det er selvfølgelig også vigtigt at lægge et budget for jeres markedsføring. Budgettet bør tage udgangspunkt i de mål, du og din virksomhed vil opnå med planen men også virksomhedens størrelse, hvor mange der skal være involverede i indsatserne i planen, og hvor meget ekstern hjælp I forventer at få brug for til for eksempel video eller andet materiale, I måske ikke selv har kompetencerne til at løfte.

Bestem jeres indsatser gennem markedsføringsplanen

Følger du ovenstående fem trin, er du godt på vej mod et godt fundament for en effektiv og sund markedsføringsplan for din virksomhed.

En væsentlig del af jeres plan bør fokusere på selve marketingstrategien for jeres indsatser. Marketingstrategien indeholder hvilke kanaler I vil anvende for at føre jeres plan ud i livet. Vil I eksempelvis kun gøre brug af online marketing, kun offline eller en kombination? Se nedenfor hvilke typer indsatser I vil kunne gøre brug af indenfor de forskellige kanaler.

En opstilling af marketingbudgettet til hvert af de ovenstående punkter kræver grundigt kendskab og erfaring med markedsprisen for den enkelte indsats, og hvilke resultater der kan forventes af den enkelte indsats. 

Hvis I ikke har den store erfaring med opstilling af et markedsføringsbudget for alle jeres initiativer, vil I med fordel kunne splitte budgettet op på aktiviteterne efter deres vigtighed i forhold til målsætningerne.

SEO som en vigtig del af din virksomheds markedsføringsplan

Som et 100% specialiseret SEO-bureau med flere års erfaring med, hvordan søgemaskineoptimering kan understøtte en markedsføringsplan og mål om øget kendskab, synlighed (på virksomhed -og branchekritiske søgeord) og salg, vil vi selvfølgelig anbefale dig at indtænke SEO i din virksomheds plan.

Er din virksomhed en nyopstartet en af slagsen, vil I nok gerne klare alle dele af jeres markedsføring selv. Men det er noget nær umuligt at være god til alle discipliner under online markedsføring. Derfor findes der specialiserede bureauer, der kan afhjælpe, og hos Bonzer er vi klar til at afhjælpe på SEO. Lyder en uforpligtende snak om et SEO-samarbejde interessant, skal du bare anmode om en gratis SEO analyse her.

Thomas Bogh

CPO & Partner

Thomas er CPO samt Partner, hvorfor fokus til dagligt ligger i evig analyse af Googles algoritme og udvikling af SEO som produkt. Thomas har arbejdet med SEO i flere år med stor passion for at sprede know how på, hvordan man som virksomhed implementerer SEO bedst i sin forretning. Ved siden af Bonzer bidrager Thomas med viden til læserne hos bl.a. Search Engine Journal, DanDomain og Detailfolk. Herudover har han også undervist i Digital Mediestrategi på Copenhagen Business School i København. Har du ønsker eller spørgsmål vedr. SEO universet, kan du altid kontakte ham på [email protected].

Savner I mere organisk trafik og konverteringer?

Lad os kigge på jeres case, og se hvad der skal til for at I kan være mere synlige i jeres marked.

Lad os vise jer en SEO strategi som kan tage jer til det næste niveau

Et kort møde, hvor vi gennemgår jeres position i markedet og præsenterer mulighederne.