blog

/

Analyser

/

0 min read

Løvens Hule og SEO: Sådan performer de på Google

Gennem syv sæsoner af det populære DR-program Løvens Hule har håbefulde iværksættere præsenteret sin forretning for nogle af Danmarks førende investerorer - alle med mål om at blive den næste store investering.

Vi har undersøgt de +200 virksomheder, der har stået over for løverne gennem tiden. Fokus for undersøgelsen er, hvad en investering egentlig har gjort for virksomhedernes synlighed på Google, og om der er en sammenhæng i performance både før og efter investeringer.

Løve-investorerne har bestået af flere prominente navne fra det danske erhvervsliv. De seneste sæsoner har været præget af navnene Jesper Buch, Mia Wagner, Jacob Risgaard, Christan Arnstedt og Jan Lehrmann. Derfor har vi i undersøgelsen haft et ekstra fokus på de navne, da det er dem, der udgør investor-panelet nu.

Fælles for ovenstående investorer har i forlængelse været, at de hver især tiltrækker iværksættere gennem erfaring og især digital eksponering.

Samlet vil undersøgelsen derfor give en forståelse for den indflydelse, SEO har på løverne inden evt. investering, samt hvor godt investeringssamarbejdet i virkeligheden har været for virksomhedernes synlighed på Google.

Ditur.dk er den største hjemmeside fra Løvens Hule

Baseret på månedlig estimeret organisk trafik - altså trafik, der kommer fra Google hver måned - har vi analyseret domænerne fra Løvens Hule virksomheder.

Baseret på trafikken er der en klar vinder: Ditur.dk.

Ditur.dk var med i sæson 5 og gjorde sig attraktive med en ur-forretning, der var klar til at skalere med løver ombord. Og det kastede en investering af sig. Løverne, der investerede, blev serie-iværksætterne Jesper Buch og Jacob Risgaard.

Som det er med de fleste virksomheder, løfter performance sig på synlighed lige efter udsendelserne (tv er altid god branding, og det kan man se på brandsøgninger lige efter). Men Ditur.dk har alligevel formået at fortsætte helt i toppen med mere til, og har nu estimerede +140.000 månedlige besøgende på deres webshop (med estimeret trafik menes, hvad der forventligt kan komme af trafik baseret på nuværende placeringer).

Efter Løvens Hule blev Bonzer hentet ind til at hjælpe med at styrke Ditur.dk-forretningen. Gennem en fokuseret SEO strategi har Ditur.dk herefter løftet sine resultater, og de har nu den bedst performende forretning baseret på synlighed. Allerede i 2020, året for Løvens Hule deltagelsen, kunne Ditur.dk vise en omsætning på +100 mio. kr.

Flere andre top 10 performende Løvens Hule virksomheder har vi i Bonzer også arbejdet eller arbejder sammen med. De inkluderer både DecoFarver, Watery og Geekd. For at få indblik i vejen til succes kan du blandt andre tilgå nogle af deres SEO-cases her på vores case-side.

Du kan også se med i vores Løvens Hule webinar, hvor vi kommer omkring analyseresultaterne og SEO-indsatser, du kan kigge ind i, for at komme med blandt de topperformende virksomheder på Google:

De 10 største virksomheder i SEO-tal

I samme rækkefølge som før inddrager vi nu en oversigt med en række af de mest essentielle SEO-metrics. Du ser herunder også de investorer, som har været med til at skubbe deltagende virksomheder frem efter udsendelserne.

I toppen ser vi Ditur.dk, Decofarver og Watery, hvor en virksomhed som Mr Beef akkurat når med i top 10. Baseret på tallene er der også en fin korrelation, hvor brandsøgninger og antal keywords ofte hænger sammen med månedlige besøgende.

Læg mærke til, at blandt top 10 (tal fra september 2022), har to virksomheder ikke nogen investering bag sig. De virksomheder er Watery og Børneloppen.

Watery fik faktisk investering fra Jesper Buch og Christian Stadil, men investeringen faldt til jorden kort efter udsendelsen. Derfor har virksomheden haft fokus på at styrke sig selv og inddrage relevante partnere.

Der skal også tages højde for Børneloppen, hvor størstedelen af trafikken kommer fra brandets volumen. Det vil sige kommer fra søgningen "børneloppen", som siden Løvens Hule har løftet sig til 41.000 månedlige søgninger ifølge Ahrefs. Med andre ord får de relativt set ikke mange organiske besøgende fra un-branded søgninger.

Investeringerne gør en forskel

Det er vel ingen hemmelighed, at investeringerne er med til at øge de deltagende virksomheders performance - og det skulle da også gerne være sådan. Det er på trods af, at to af virksomhederne i top 10 er uden investor.

Ser man på de tre seneste sæsoner, viser tallene, at der en klar korrelation i performance og investering. Det kommer til udtryk mellem dem, som ikke har fået investering, og dem som har, baseret på brandsøgninger, antal besøgende og domain rating.

Har man fået en investering fra Løvens Hule, har man i gennemsnit mere end syv gange så meget trafik, som dem der ikke fik investering.

Med investering følger større brand

Gennem de seneste tre sæsoner har udviklingen i brand awareness været tydelig: Får man investering, bliver man sandsynligvis et større brand end uden en investering.

Investering eller ej ser vi en klar fremgang i brandvolumen efter deltagelse. I den bedste sendetid på DR vil andet også være mærkeligt.

Det interessante er dog at se forskellen fra 'ingen investering' til dem, som har fået 'investering'.

I måneden efter udendelserne er brandvolumen enorm for iværksætterne, der har fået investering. Med nye løver ombord - investorer - åbnes der for flere eksponeringskanaler. Her benyttes alt fra LinkedIn til nyhedsmedier til at promovere det nye samarbejde og kick-starte udviklingen. Generelt får alle deltagere dog mere eksponering.

Men når rampelyset er slukket, er der herefter en stor forskel på 'ingen investering' og 'investering' - og det giver god mening.

Som vi så med top 10, var der en korrelation mellem organisk trafik og brandvolumen. Det skyldes, at der typisk er en korrelation mellem stigning i un-branded synlighed og brand synlighed. For jo flere un-branded organiske søgeord, en virksomhed rangerer på, desto mere kendt bliver brandet. Det vil naturligvis fører til flere brandede søgninger som en afledt effekt.

Værdien af trafikken for top 10

En god indikator for et prismærke på, hvor meget trafikken er værd, er ved at inddrage CPC (Cost-Per-Click). Med andre ord at inddrage hvad det vil koste at få de samme placeringer - og hermed trafik - hvis man betalte for samme søgeord gennem Google Ads.

Her ser vi generelt en sammenhæng med dem, som er størst generelt på Google og trafik-værdien, mens nogle skiller sig ekstra ud.

Ditur.dk er top-performer på trafikken, som er +45.000 USD værd i ads om måneden (+350.000 DKK). Det er en god indikator på værdien af trafikken og den konkurrence, der ligger bag. Det går derfor også under betegnelsen traffic value.

Tager man yderligere udgangspunkt i, at størstedelen af trafikken på Google går til organiske resultater, bliver organisk trafik lige pludselig ekstra meget værdifuldt.

Andre store virksomheder er DecoFarver og især Muscle House, som trods sin 5. plads på trafik får næsthøjest ads score. Det betyder, at Muscle House i højere grad rangerer på kommercielle keywords - baseret på CPC data. Deres placeringer på Google er derfor generelt mere værd. Noget, som man med god analyse- og SEO-strategi kan gøre sig skarp på.

I den anden ende har vi Børneloppen, som ligger nummer fire på organisk trafik, men som har absolut lavest traffic value. Dette skyldes som tidligere nævnt, at størstedelen af trafikken går til eget brand-navn, som andre sjældent ligger og byder på i ads. Med andre ord; deres un-branded søgeord og trafik er ikke lige så meget værd.

Organisk performance øger sandsynligheden for investering

Sådan indikerer tallene det i hvert fald. Hvis man ønsker at opnå en investering fra løverne, ser det nemlig ud til, at man får lettere ved det, hvis man i forvejen er synlig på Google. Det gælder i hvert fald, når vi samler de mange iværksættere og betragter den gennemsnitlige trafik for dem, der fik investering, og dem der ikke fik.

Her er det tydeligt, at dem der fik investering i gennemsnit havde en væsentlig bedre organisk performance, end dem der ikke fik. Noget, som generelt har større indflydelse, end hvor kendt brandet er forinden.

Brandsøgninger betyder ikke noget alene, hvis ikke man har un-branded placeringer. Så skal du have en investering, skal du både have gang i SEO og salg generelt forinden.

Hermed viser det også, at den organiske synlighed har stor indflydelse på den samlede omsætning, der præsenteres for løverne. For med større synlighed og flere relevante placeringer, jo større mulighed er der for at øge kundebasen - og det er netop det, vi ser en sammenhæng i ovenfor.

Sammenhæng mellem trafik og brandsøgninger

Som nedenstående oversigt viser, er der en god afledt effekt i at være med blandt toppen på samlet trafik. Ser vi på antal søgninger på brandnavne månedligt, kommer en god del af den organiske trafik nemlig fra netop brandsøgninger.

"Børneloppen" topper brandsøgninger med 41.000 søgninger om måneden - et tal som primært udgør deres organiske trafik. Men her skal der også tages højde for deltagelses-effekten, som ofte påvirker tallene.

Ellers ligger "ditur" som søgning mere stabilt med 30.000 søgninger om måneden i Danmark, som over årene har været stigende. Det har vist sig som en klar effekt af deres topplaceringer på de mange søgeord - produkter -, de hver måned trækker trafik ind på.

Se mere i vores Løvens Hule webinar:

Én løve skiller sig ud

Løvens Hule er ikke kun et spil for de mange iværksættere. Det er også et spil for løverne, som afsnit for afsnit konkurrerer om, hvem der kan lave de bedste investeringer.

Derfor har vi dannet et overblik over, hvordan løverne fordeler sig på performance relativt set imellem - og der er en klar vinder, når det kommer til organisk trafik...

Jacob Risgaard er den af løverne, som generelt set klarer det bedst på Google med sine investeringer. Procentvis stiger hans investeringer nemlig 97,5% i organisk trafik efter seks måneder.

Det kan både være et resultat af Risgaards erfaringer fra webshops (som han ofte foretager investeringer i), og at han gennem sine investeringer teamer op med digitale bureauer som eksempelvis Bonzer.

Yderligere er det bemærkelsesværdigt, at alle de andre løver fra de nuværende sæsoner relativt set ligger under gennemsnittet. Den store forskel ses især mellem de to hanløver Jacob Risgaard og Jesper Buch. Her ligger den ene i toppen og den anden i bunden (baseret på de løver, som er med i dag).

Det behøver ikke nødvendigvis at være tegn på, hvem der har foretaget de bedste investeringer. Det kan ligeså meget være et tegn på typen af investeringerne og evnerne bag til at føre dem til tops på Google.

Hypefaktor efter udsendelse

På den såkaldte 'hypefaktor' scorer Jacob Risgaards investeringer også generelt bedst, hvor Mia Wagner, Jesper Buch og Christian Arnstedt følger fint med. Her er det kun Jan Lehrmann, der rammer under gennemsnit.

Ser man isoleret på tallene, er de mange procentvise stigninger i søgevolumen på brands efter udsendelserne en klar indikator på, hvor god reklame det generelt er at være med i Løvens Hule. Får man investering fra nogle velkendte løver, kan man hente endnu mere volumen efter tv-kameraerne slukker. Her hjælper bl.a. aktiviteten fra sociale medier, hvor det nye samarbejde ofte deles bredt.

Brugervenligheden varierer

En sidste - men bestemt ikke mindst vigtig - kategori, er brugervenligheden.

Vi har her kigget på nogle af de mest essentielle metrics fra Googles Core Web Vitals.

Core Web Vitals (CWV) har især fokus på hastigheden samt layout-stabilitet. Sidstnævnte betegnes som "CLS", og her er der blandt de forskellige Core Web Vitals plads til forbedring, hvor 15% scorer en "poor" perfomance.

Generelt er det ikke uvanligt, at især webshops halter efter på nogle af de metrics, hvilket derfor også giver en oplagt mulighed for dem, som er skarpe på det tekniske.

Det mest bemærkelsesværdige er dog den samlede score. For ser man bort fra de enkelte Core Web Vitals, så scorer de mange domæner en dårlig performance.

Den samlede performance går fra 0-100 og baserer sig på flere parametre, herunder hastighed. Rammer man i scoren 0-50, betegnes man som "poor". Er man dog 90 eller over, er man "good".

Google har i de senere år fokuseret endnu mere på det tekniske og har øget kravene. Mennesker forventer bedre brugeroplevelser, og derfor er det altid et fokus at optimere efter. Dem, der er bedst her, stiller sig relativt set stærkere på søgemaskinen end konkurrenterne.

Takeaways

Løvens Hule giver os ikke kun underholdning foran skærmen. Det fremhæver også stærke iværksættere både før og efter udsendelserne. Med indsigt i den organiske performance, er vi nu blevet endnu klogere på, hvilke virksomheder - og hvilke løver - som generelt klarer det bedst på Google.

Med investering ser man typisk en større fremgang end dem, der ingen fik. Men det er ikke en selvfølge for succes alene. Der er ikke nogen blivende effekt i brandsøgninger, hvis ikke du får investering. Selv en investering betyder nødvendigvis heller ikke noget, men der er typisk en sammenhæng. Blandt investeringerne er det generelt spændende at følge, hvilke løver der klarer sig bedst.

Ønsker man investeringer fra løverne - eller andre investorer - peger data på, at en god organisk performance styrker chancerne. Det skyldes nok, at en god performance på søgemaskinen ofte også betyder god udvikling i omsætning.

Selvom man ikke får investering, betyder det ikke, at man er ude. Flere af virksomhederne helt fremme, har efter udsendelserne fået forstærket energi til selv at løfte resultaterne - enten selv eller med samarbejdspartnere.

Så er du en forretning, der overvejer Løvens Hule, kan ovenstående data forhåbentlig give dig indikation på, hvad der skal til - og evt. hvilke løver der er ekstra interessante for dig.

Hvis du har brug for at tage handling nu, kan vi også hjælpe dig. Som vi kom ind på i starten, er flere af top 10 virksomhederne i samarbejde med Bonzer. Her vil vi gerne give dig mulighed for at ansøge om en gratis SEO analyse, så du kan få det ønskede indblik. Det var nemlig også med en analyse, at netop de omtalte succes-cases fra Løvens Hule startede SEO-eventyret med os.

Metode

 • Løvens Hule deltagere er blevet undersøgt med data fra analyse-værktøjet Ahrefs i september 2022 (estimeret trafik er baseret på placeringer, og derfor kan endelige tal godt være lidt højere eller lidt mindre afhængig af dato). Yderligere vil tracking-værktøjer og heraf adgang til data have en påvirkning på endelige tal ligeledes.

 • Tallene er baseret på data fra Danmark.

 • Brandnavne er udvalgt fra firmanavn. Hvis brandnavn er for generisk (f.eks. “Holdsport” frakastes dette).

 • Brand-keywords er baseret på én hovedversion af brandet (f.eks. "ditur" og ikke "ditur.dk").

 • For seneste sæson skal der tages højde for KW vol data, da deltagelses-effekten stadig er målt.

 • Sæson 1-4 deltagere og hjemmesider er taget fra Keystones analyse.

 • For flere keywords er der slet ikke nøjagtig Ahrefs data for keyword volumens udvikling - ofte fordi dette ikke har målbare søgninger før og (langt) efter deltagelse.

 • For domænetrafik er fravalgt alle domæner, der havde under 100 månedlige besøgende ved udgangspunktet.

 • Samtidig er en række domæner fra tidligere sæsoner ikke betragtet i statistikkerne for øgning før og efter deltagelse grundet usikkerhed.

 • Hvis en virksomhed har deltaget flere gange, vil det være seneste deltagelse, der ligger til grund for data.

 • CWV er hentet via Pagespeed API.

Thomas Bogh

CPO & Partner

Thomas er CPO samt Partner, hvorfor fokus til dagligt ligger i evig analyse af Googles algoritme og udvikling af SEO som produkt. Thomas har arbejdet med SEO i flere år med stor passion for at sprede know how på, hvordan man som virksomhed implementerer SEO bedst i sin forretning. Ved siden af Bonzer bidrager Thomas med viden til læserne hos bl.a. Search Engine Journal, DanDomain og Detailfolk. Herudover har han også undervist i Digital Mediestrategi på Copenhagen Business School i København. Har du ønsker eller spørgsmål vedr. SEO universet, kan du altid kontakte ham på [email protected].

Savner I mere organisk trafik og konverteringer?

Lad os kigge på jeres case, og se hvad der skal til for at I kan være mere synlige i jeres marked.

Lad os vise jer en SEO strategi som kan tage jer til det næste niveau

Et kort møde, hvor vi gennemgår jeres position i markedet og præsenterer mulighederne.