Opdateret 8. februar 2021 af Thomas Bogh

Det skal du vide om Googles Core Web Vitals rapport

Det skal du vide om Googles Core Web Vitals rapport

En god brugeroplevelse er blevet endnu vigtigere med Googles fornyede fokus på Core Web Vitals.

Google opdaterer sin algoritme et par gange om året ved det, der hedder Core Updates. Normalt er der ikke et decideret tema for disse algoritme-opdateringer, da fokus er på at forbedre algoritmen overordnet set.

Ved at Google holder indholdet bag disse updates tæt til kroppen, er det ikke muligt på forhånd for hjemmesideejere at optimere sin hjemmeside til at imødekomme de nye ændringer. Dette medfører, at det fortsat er de mest relevante og troværdige resultater, der ligger i toppen af Google. 

Dog har Google alligevel valgt at være åbne med denne nye rapport, det den nemlig bliver vigtigere, end man måske ville tro.

Sådan skal Core Web Vitals forstås

Google Core Web Vitals er en ny algoritme-opdatering, men den indeholder også helt nye ranking faktorer, som endnu ikke før har haft en direkte indflydelse på keyword positioner. 

Derfor har Google valgt at melde ud i god tid til hjemmesideejere inden selve opdateringen træder i kraft. Det har Google valgt at gøre, så hjemmesideejerne har mulighed for i god tid at geare sine sider til at imødekomme disse nye ranking faktorer. 

Core Web Vitals-opdateringen vil efter forventning blive rullet ud i 2021, så der er god tid til at geare sin side til at møde disse nye ranking faktorer.

Årsagen til, at vi allerede nu skriver om dette er, hvis du planlægger nye ting for din hjemmeside, så kan det være fornuftigt allerede nu at tænke i disse baner.

De nye faktorer

Som led i Googles fokus på bedre page experience, har de opgraderet Google Search Console til at have en ny teknisk rapport baseret på netop page experience. Denne rapport indeholder 3 områder, som alle vil blive en del af Googles ranking faktorer i senest 2021. 

Det nye menupunkt ‘Core Web Vitals’, opdaterer sig løbende, og indeholder også de eksakte URL’er, som kræver forbedring. 

core web vitals rapport

En god brugeroplevelse består af mange dele. På udviklingsfronten har Google netop identificeret 3 fundamentale elementer, som skal øge brugeroplevelsen i fremtiden​.

 De 3 elementer er LCP, FID og CLS:

core web vitals faktorer
  • Loading Experience

Largest Contentful Paint (LCP)​ – Google bruger dette metric til at måle den formodede hastighed for, hvor hurtigt main content er om at loade på en side. 

Læs Googles retningslinjer her: ​Largest Contentful Paint (LCP)​.

  • Interaktivitet

First Input Delay (FID): ​Google bruger dette metric til at måle, hvordan brugere kan interagere med siden. FID måler ting som, hvor responsiv siden er – med andre ord er det den tid det tager før, at der opstår interaktivitet på en side.

Læs Googles retningslinjer her: ​First Input Delay (FID)​.

  • Visual Stability 

​Cumulative Layout Shift (CLS)​: Google bruger dette metric til at måle, hvor stabilt side layoutet er. Med andre ord, hvor meget ændrer layout sig uhensigtsmæssigt for en bruger på siden.

Læs Googles retningslinjer her: ​Cumulative Layout Shift (CLS)​.

Tools der kan hjælpe med overblik

Som input til Core Web Vitals kan du tilføje dette tool, som kan bruges til at holde øje med sidens page experience (fra Google): https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=da.

Herudover kan følgende Chrome extension Web Vitals som hjælp downloades. Dette vil hjælpe med overblik på de forskellige URL’er ud fra LCP, FID og CLS.

Core Web Vitals FAQ

Hvad er Core Web Vitals?

Core Web Vitals er Googles rapport og algoritmeopdatering, der fremhæver vigtigheden af hastighed, når det kommer til brugeroplevelsen (Page Experience).

Hvad er Page Experience?

Page Experience er en fælles betegnelse for selve brugeroplevelsen på en hjemmeside.

Hvad er vigtigst for Core Web Vitals?

Det vigtigste er at sikre en god brugeroplevelse på siden. Det omfatter bl.a. hvor hurtigt siden bliver læst, om elementer på siden flytter sig og hvor lang tid, det tager for siden at blive responsiv.