blog

/

Content

/

0 min read

3 konkrete tips til at skrive bedre tekster og skabe bedre content

Hvordan kan du skabe content, der fanger og interesserer læseren, men som samtidig klarer sig godt i Googles søgeresultater?

Det er faktisk to sider af samme mønt. Brugbart og vellavet content vil nemlig helt naturligt se godt ud i Google-algoritmens øjne.

Som Google selv formulerer det: “Creating compelling and useful content will likely influence your website more than any of the other factors discussed here”.

Bemærk, at Google her taler om at “skabe content”, og ikke kun skrive content. Det er, fordi content dækker over både skrift, video, billeder osv.

Dette indlæg vil dog tage udgangspunkt i tekst, men mange af pointerne kan du effektivt overføre til andre content-formater.

Du vil i dette indlæg blive præsenteret for tre konkrete skrivetips, der kan hjælpe dig til at blive en bedre skribent — hvilket alt andet lige vil styrke din SEO performance.

De tre tips er:

  1. Kend din læser og dyrk oprigtig empati

  2. Placér de vigtigste ord og idéer i begyndelsen af sætninger

  3. Drop passivt sprog

1. Kend din læser og dyrk oprigtig empati

En god tekst taler direkte til læseren. Derfor skal du kende din læser, og have oprigtig empati for deres situation.

Sæt dig i din læsers sted. Hvad håber du at kunne lære?

Og vær ærlig over for dig selv (og dermed din læser). Vi er ikke nødvendigvis interesserede i at høre om din virksomheds store rejse mod stjernerne. Vi vil i stedet have konkrete oplysninger, substans og råd.

Tag f.eks. dette indledende tekststykke fra et blogindlæg om “den digitale kunderejse”:

Der findes mange bud på, hvordan den digitale kunderejse ser ud [...]. Vores bud bygger på de erfaringer, vi har gjort med vores kunder, og adskiller sig fra andre modeller på et par – synes vi – vigtige punkter.

I de gode gamle dage i 1970’erne og 80’erne var salgstragten den mest udbredte model for folks rejse hen imod at blive kunde i en given virksomhed [...]

Tekststykket fylder 65 ord — og ingen er blevet klogere. Det eneste, vi som læsere er blevet præsenteret for, er fyldeord uden tyngde.

Kom til sagen: Hvad dækker ordene “den digitale kunderejse” over? Og hvad kan jeg som læser forvente at lære nu?

Læg også mærke til eksemplets brug af stedordene “vores” og “vi”. Det vender fokuset mod skribenten frem for læseren.

Med lidt omskrivning kunne skribenten nemt have brugt stedordene “jeres” og “du”, og dermed skabe en direkte forbindelse til læseren gennem sproget.

Tekstformidling er en kunst - og god kunst appellerer til befolkningen frem for kunstneren selv.

Den vigtigste læring fra dette afsnit er derfor: En god tekst tjener læseren, ikke skribenten.

2. Placér de vigtigste ord og idéer i begyndelsen af sætninger

Når vi skriver, har vi en tendens til at fylde begyndelsen af sætninger — såvel som paragraffer — med en masse fyldord.

Tag feks. disse klassiske måder at indlede sætninger på:

  • Ifølge [x] …

  • Det er [vigtigt, centralt, anbefalet osv.] ...

  • Jeg mener / Det er min overbevisning …

  • Formålet med denne [mail, blog, artikel osv.] ...

Du kan nemt stryge disse formuleringer og komme direkte til sagen. Et konkret eksempel er:

Ifølge Fødevarestyrelsens anbefalinger, skal man spise 200-300 g fisk om ugen.”

I stedet bør du flytte det vigtige indhold forrest:

“Du skal spise 200-300 g fisk om ugen, anbefaler Fødevarestyrelsen.”

Det er en meget triviel øvelse. Ikke desto mindre kan det løfte niveauet for din tekst betydeligt.

Dette tip gælder ikke kun for enkelte sætninger, men også for teksten som helhed. Undgå lange indledninger uden indhold. Kom direkte til sagen, så din læser forstår værdien af din tekst hurtigst muligt.

3. Drop passivt sprog

Hvis din tekst skal formå at skabe en forbindelse til læseren, kan et effektivt redskab være at aktivere din tekst.

Det gør du meget nemt ved at bytte passive udsagnsord ud med aktive. Tag eksempelvis dette tekststykke fra Datatilsynet:

Oplysninger af beskyttelsesværdig karakter, herunder oplysninger om personnummer, skal derfor sikres på en måde, hvor indholdet ikke kan tilgås af uvedkommende.”

Man kan nemt omskrive og aktivere denne sætning:

Oplysninger af beskyttelsesværdig karakter, herunder oplysninger om personnummer, skal du derfor sikre på en måde, hvor uvedkommende ikke kan tilgå indholdet.

Selve sætningen er fortsat noget rodet, men alene det at tilføje “du” skaber et kommunikativt rum mellem skribent og læser. Skribenten har en vigtig oplysning til læseren, som læseren nu langt lettere kan afkode.

Og det er essensen af en god tekst: At levere oplysninger i et format som læseren formår at afkode på en nem og lettilgængelig måde.

Nu er du klar til at skrive — men husk også de andre elementer af SEO

Selvom du med godt content kommer rigtig langt, vil der også være andre SEO-elementer, du er nødt til at tage højde for.

For at rangere højt på søgemaskiner skal din side være teknisk optimeret.

Du skal også udvælge en mængde af strategiske keywords til at rangere på for at skabe mest kommerciel såvel som brugervenlig værdi. At udvælge keywords kalder vi også en søgeordsanalyse.

Din tekst skal også gerne linke til andre vigtige indlæg på din hjemmeside for dermed at styrke domain rating (et meget centralt parameter i forhold til at performe på SEO).

Og helt grundlæggende skal du have styr på din markedsføringsplan.

Alt dette og meget mere udgør fundamentet i en velovervejet og værdiskabende SEO-strategi. Og ja, det er mange bolde at have i luften på én gang. Her står Bonzer naturligvis klar til at hjælpe. Vi er eksperter i hele paletten af SEO — keywords, content, linkbuilding, strategi og teknisk optimering.

Kontakt os eller anmod om en gratis SEO-analyse, så hører du fra os inden længe.

Nicklas Andersen

Director, Content

Savner I mere organisk trafik og konverteringer?

Lad os kigge på jeres case, og se hvad der skal til for at I kan være mere synlige i jeres marked.

Lad os vise jer en SEO strategi som kan tage jer til det næste niveau

Et kort møde, hvor vi gennemgår jeres position i markedet og præsenterer mulighederne.