Domain Rating (DR) / Domain Authority (DA)

Domain Rating (DR) er et parameter, der er udviklet af Ahrefs, som vurderer styrken af dit websites backlinkprofil på en skala fra 0 til 100. Desto højere din DR er desto mere autoritativ er din hjemmeside. Domain Rating har til formål at måle på tilnærmelsesvis samme måde som Googles PageRank system, da det er en af de algoritmer, der definerer, om du ligger højest i søgeresultaterne (SERP). Domain Rating bliver bestemt af både kvaliteten og mængden af links, der peger på din hjemmeside. 

Hvorfor er Domain Rating vigtigt?

Domain Rating er vigtigt for dig, der arbejder med SEO, fordi link building er en af grundstenene i SEO. Og siden DR måler dine links, kan du groft sagt sige, at DR er et udtryk for, hvor god din backlinkprofil er. 

Det skal dog nævnes, at der er flere svagheder ved et parameter som DR, da en vurderingen af links bør bero på flere faktorer end kvantitet af links samt deres individuelle DR. Eksempelvis omfavner DR ikke:

  • Semantisk relevans

  • Lokal, regional eller national relevans

  • Hvis du får flere links fra samme domæne

Ovenstående faktorer tager Googles rangeringsalgoritme højde for, og derfor bør du være varsom ved at stole blindt på DR som parameter. Når du arbejder med link building bør du altid have brugeren for øje; med det menes der, at du skal tænke på, om brugeren reelt, vil finde det, du linker til relevant. Hvis svaret er ja: Så vil Google også finde det relevant, og så vil linket skabe seriøs værdi for dine rangeringer.

Hvad kan du gøre for at forbedre din Domain Rating?

For at forbedre din DR bør du helt simpelt bygge flere backlinks af høj kvalitet og relevans. Sørg for at få links fra sider, der har en høj autoritet og linker fra indhold, der allerede får trafik. En måde at få andre til at linke til dig er ved at lave kvalitetsindhold, som andre vil linke til fordi de vurderer, at deres læsere vil få noget ud af dit indhold. Du kan også benytte dig af andre metoder som

  • GæstebloggingDigital PR

  • Samarbejde med influencere

Når du har fået tiltrukket stærke backlinks, og din backlinkprofil er stærk og din DR er højere, skal du sørge for at fordele den værdi du har fået fra links (linkjuicen). Det gør du bedst ved at fokusere på intern link building, så du linker over til de sider, du gerne vil rangere på.