Case

Sådan kom B.T. på Google med +2.000 organiske søgeord på rekordtid

Kategori

Konsulenter

Nicklas Andersen

Alexander Brandstrup

Thomas Bogh

Savner I mere organisk trafik og konverteringer?

Lad os kigge på jeres case, og se hvad der skal til for at I kan være mere synlige i jeres marked.

Tilbage i marts 2022  besluttede B.T. sig for, at de med et spritnyt subdomæne skulle ind og eje og udkonkurrere et for dem nyt marked domineret af flere tunge spillere. Dét krævede en del forarbejde og mange indsigter, som vi i Bonzer sammen med B.T. gik i krig med gennem det nyeste skud på vores produkt-stamme: en Discovery.

Lad os her åbne op for de indsigter, der kom ud af Discovery-arbejdet sammen med B.T.

Hvad kan en Discovery i Bonzer-regi?

Hele ideen med en Discovery er at opnå så mange nødvendige og brugbare forretningsindsigter, inden en SEO-strategi skal udvikles. Hvis man ønsker at slå sine konkurrenter på Google, skal man ikke forvente, at quick fixes kan gøre det for en. Der skal hårdt arbejde, dybe konkurrentanalyser og de rigtige prioriteringer til. Netop dét ligger en Discovery fundamentet for.

B.T. og Discovery: hvorfor og hvad gik det ud på?

B.T. er nok kendt blandt de fleste danskere som et redaktionelt nyhedsmedie, og det fortsætter de med at være - men de er nu også mere end det. De er nemlig gået ind på det kommercielle marked for sammenligningsindhold af detailprodukter. Med andre ord har de oprettet et subdomæne, tjek.bt.dk, som er et indholdsunivers bygget op omkring kommercielt indhold med fokus på sammenligning af detailprodukter.

Hvorfor?

Det var netop subdomænet og indholdsuniverset, B.T. tilbage i marts havde et ønske om at få etableret på den bedst mulige måde og komme ud over stepperne hurtigst muligt med. Markedet, B.T. her ønskede at komme ind på, er for nuværende domineret af rigtig store spillere som forbrugsguiden.dk, bomagasinet.dk og forhandlere af detailprodukterne - og de er ikke nemme at vælte af pinden. Discovery-arbejdet og indsigterne heraf er dog udviklet med det formål med tiden at kunne udkonkurrere dem og gøre B.T. til de førende på Googles organiske søgeresultater.

Hvad gik det ud på?

B.T.s Discovery var opbygget omkring tre fokusområder: nuværende hjemmeside-situation, markedskonkurrenterne og content marketing plan.

Nuværende hjemmesidesituation

Fordi subdomænet tjek.bt.dk var helt nyt, da vi skulle i gang med en Discovery, var det optimalt at opnå indsigt i, hvordan domænet bør blive opbygget for at komme bedst fra start. Dét var et af de første indsatsområder. Fokus var på at kigge ind i og opbygge vejledning på alt fra den bedste tekniske struktur, navigation på siden, og det bedst mulige skelet for sammenligningsartikler, der skulle udgøre hoveddelen af indholdet på domænet.

"Når man skal investere i et nyt domæne fra bunden, vil man meget gerne komme godt fra start. Med indsigter i vores nuværende hjemmesidesituation, har vi fået virkelig brugbar vejledning til at skabe et stærkt teknisk fundament, der styrker både brugeroplevelsen og muligheden for gode organiske Google placeringer. Og dét har vi hurtigt kunne mærke effekten af.”

- Jacob Fischer-Nielsen, Head of B-Native, Advertising, Berlingske Media

Markedskonkurrenterne

De største konkurrenter på det marked, B.T. med tjek.bt.dk ønskede at gå ind på, var også vigtige at få afdækket og kigget dybt ind i. Hvordan arbejder konkurrenterne med at dominere Googles side 1, hvilke søgeord arbejder de med og med hvilket slags indhold? Dét skulle kortlægges, og det samme skulle udviklingen på markedet de seneste år for at bliver klogere på udviklingen i produkttrends og online forbrugeradfærd.

“Markedsindsigten var helt afgørende for at forstå, hvilke konkurrenter vi var oppe imod, og hvordan vi skulle gøre vores entré på det for os nye marked. Bonzers dybdegående indsigt i markedet og udviklingen af samme har gjort, at vi har kunne skabe en bæredygtig model for især indhold, der løfter de forventninger, vi satte for projektet til at starte med.”

- Jacob Fischer-Nielsen, Head of B-Native, Advertising, Berlingske Media

Content marketing plan

Indholdet på tjek.bt.dk skulle gerne sidde i skabet første gang og ved alt nyt løbende indhold. Derfor var en køreklar og detaljeret content marketing plan en stor del af Discovery-arbejdet. Planen dækkede over alt fra, hvilke søgeord B.T. skulle gå efter som de første, hvilke mere langsigtede søgeord de skulle planlægge efter, og hvordan strukturen i indholdet skulle være for at have de bedste forudsætninger for at nå Googles side 1.

“Vi havde indledningsvist gjort os en masse tanker om, hvordan vores indhold generelt skulle skrives. Men Discovery-analysen gjorde os hurtigt en del klogere. Vi blev skarpere på, hvad der skulle til for at skabe værdifuldt indhold, som både har fokus på brugere og konverteringer. Og det har mundet ud i en dynamisk content plan, som er centreret omkring danskernes efterspørgsel, og som øger vores forretningsværdi for hvert nyt indhold, vi publicerer”

- Jacob Fischer-Nielsen, Head of B-Native, Advertising, Berlingske Media

Ambitiøs SEO-strategi udsprang af Discovery-indsigterne

Indsigterne og resultaterne af enhver Discovery bliver leveret i en omfattende rapport. Herfra kan du internt i virksomheden vælge selv at arbejde med SEO baseret på Discovery-rapporten, eller du kan lægge SEO-arbejdet i hænderne hos Bonzer. B.T. valgte at sidstnævnte. I dag, få måneder efter, at tjek.bt.dk gik live som et helt nyt subdomæne, ser vi hurtige og særdeles flotte SEO-resultater.

Resultater på rekordtid

Vi ser blandt andet, at tjek.bt.dk allerede er indekseret på Google med +2.000 søgeord. Tæt på 100 af de søgeord er samtidig til stede på de organiske placeringer på Googles side 1, og dét har sat skub i konverteringerne på tjek.bt.dk.

Resultaterne er kommet på rekordtid, og sammen med B.T. forudser vi, at udviklingen fortsætter i den helt rigtige opadgående retning med mål om sammen at skabe nutidens samt fremtidens platform.

Lad os vise jer en SEO strategi som kan tage jer til det næste niveau

Et kort møde, hvor vi gennemgår jeres position i markedet og præsenterer mulighederne.