User Generated Content (UGC)


Hvad er UGC?

UGC står for User Generated Content, og dækker over al salgs indhold der er skabt af brugere fremfor afsenderen eller virksomheden selv. Reddit, Youtube og Instagram er alle platforme baseret på UGC, da det er brugerne der skaber indholdet, og ikke platformene selv.

Eksempel fra reddit.com.

I den anden ende af spektrummet vil man kunne placere nyhedsmedier, eller virksomhedsblogs, hvor det udelukkende er mediet eller virksomheden der er afsender på indholdet.

Bør virksomheder arbejde med UGC?

Hvis man som virksomhed gerne vil i gang med at skabe UGC, så er der en række overvejelser man bør gøre sig. Først og fremmest, så bør man definere formålet med at skabe UGC, og afdække hvordan og hvorfor det kan skabe værdi for ens målgruppe. Derefter bør man finde ud af hvilket format UGC-indholdet skal bo i, og hvordan man skaber incitament hos brugerne for at skabe indholdet. Hvis der ikke er incitament hos brugerne for at skabe indholdet, vil man med overvejende sandsynlighed ikke lykkedes med sin UGC-strategi, og det er derfor essentielt at man starter med at afdække de to spørgsmål.

Der er allerede mange platforme på tværs af interesser og vertikaler, hvor brugere kan interagere og uploade deres indhold, det er derfor en meget lille andel af virksomheder der overhovedet har forudsætninger for at lykkedes med en UGC-strategi.

Et godt råd vil være at kigge på den interesse eller det community man gerne vil interagere med, og kortlægge om de i dag har gode muligheder for at debattere og interagere med indhold skabt af hinanden. Hvis de har, vil det være svært at lykkedes. Hvis de ikke har, kan det være nemmere.

UGC og SEO

Hvis man som virksomhed er lykkedes med at skabe en platform for UGC, f.eks. et forum, så vil man have mulighed for at skabe massiv synlighed på mange long-tail keywords. Google og andre søgemaskiner har siden algoritme-opdateringer som The Helpful Content Update underbygget hjemmesider med meget UGC, og det kan ses meget tydeligt i bl.a. Reddits estimerede organiske trafik. Det bør dog tilføjes at Reddits kerneplatform og generelle præmis er UGC, nærmere end det er deres SEO-strategi – det er altså ikke nemt at efterligne.