FDK

Funktionalitets-Drevne Keywords (FDK) er en strategisk SEO-tilgang specifikt designet til SaaS-virksomheder, der involverer brug af søgeord (keywords) der er tæt forbundet med softwareproduktets kernefunktionaliteter.

I modsætning til generelle branche-relaterede keywords, er Funktionalitets-Drevne Keywords dybt sammenflettede med produktets værdiforslag og de problemer, det løser. Denne tilgang sigter mod at skabe en tættere forbindelse mellem produktets egenskaber og det indhold, der præsenteres online, hvilket i sidste ende kan forbedre produktets synlighed og relevans i søgeresultaterne. At udvikle en kompetitiv content plan over disse typer keywords kræver en dybdegående forståelse af dit produkt og din målgruppe.

    Ingen resultater fundet.