CRO / Conversion Rate Optimization


Hvad er CRO?

CRO er den disciplin, hvor man (oftest systematisk) forsøger at øge andelen af besøgende som ender med at konvertere ved at købe en vare, skrive sig op til nyhedsbrevet eller noget tredje. Det kan række fra det helt simple, som at optimere tekst og knapper, til meget avancerede tests og eksperimenter. Det kan ofte betale sig for virksomheder, fordi en øgning i konverteringsraten er en "gratis" måde at skabe flere konverteringer fra eksisterende trafik på.

Hvordan arbejder man med CRO?

Det er meget forskelligt fra virksomhed til virksomhed hvordan der arbejdes med CRO, hvis der overhovedet arbejdes med det. Hvis vi tager udgangspunkt i en større e-commerce virksomhed med meget trafik, og en professionel tilgang til deres marketing, så vil der oftest arbejdes med CRO på en meget struktureret måde.

Oftest vil man som virksomhed arbejde med CRO inden for nedenstående discipliner:

  • Heatmap-analyse

Analyse af besøgendes adfærd og kliks igennem heatmap-visualisering.

  • Visitor recordings

Screen recordings af sessions med henblik på at forstå adfærd og opdage eventuelle fejl.

  • Feedback fra besøgende

Formularer på hjemmesiden, hvor der spørges efter feedback med henblik på at skabe en bedre oplevelse.

  • Funnel-analyse

Analyse af din funnel med henblik på at forstå hvor mange brugere der konverteres fra ét step til det næste.

  • Fejl- og friktionsanalyse

Identificering af fejl på hjemmesiden, og frustration hos besøgende.

  • A/B testing

Den nok største og mest ressourcekrævende disciplin. Når man har skabt et analyse- og indsigtsgrundlag på baggrund af ovenstående, vil man i et professionelt CRO-setup udvikle hypoteser, der herefter testes med A/B test metoden, hvor man typisk vil dirigere 50% af de besøgende til en ny version af siden, og de andre 50% til en kontrol/original version af siden. Den bedst-performende version implementeres herefter som den nye kontrol/live version. Processen gentages herefter.

Nogle af de førende værktøjer inden for CRO-disciplinerne er: Optimizely, Hotjar og VWO.

Hvilke virksomheder er CRO relevant for?

CRO er ikke relevant for alle virksomheder, af den simple årsag at det oftest er en statistisk funderet proces, der kræver et tilstrækkeligt statistisk grundlag. Det grundlag skabes i CRO-regi igennem tilstrækkelig trafik på hjemmesiden.

Vores vurdering er at det kræver minimum 1.000 daglige besøgende at lave professionel CRO. Mindre kan gøre det, men det vil kræve markant længere tid, og deraf være mindre effektivt og usikkert.