CTR


Hvad er CTR?

CTR står for Click-Through-Rate. Det er ratioen imellem antallet af klik på et link ud fra antallet af visninger. Begrebet anvendes bredt inden for marketing, og primært i relation til hjemmesider og deres trafik fra diverse kilder. Nogle eksempler på kilder og platforme der har udpræget fokus på CTR er: Google Search Console (SEO), Facebook Ads, Google Ads, Linkedin Ads.

CTR

Hvordan udregnes CTR?

CTR udregnes ret simpelt ved at tage den totale mængde klik fra den givne kilde, og dividere det med antallet af visninger.

Eksempel udregning: 20 (klik) / 1.000 (visninger) * 100 = 2% CTR

Hvad er en god CTR?

Der findes ikke et simpelt svar på dette spørgsmål, da CTR afhænger meget af mange forskellige faktorer, og selve procenten kan derfor i sig selv ikke partout anses som værende god eller dårlig. Der er dog nogle benchmarks på tværs af kilder og kanaler, som man kan og bør forholde sig til. F.eks. vil Display annoncering ofte have en CTR på <0,5%, hvorimod E-mail marketing ofte har en CTR på >3%. Der er altså ikke et simpelt svar på hvad den gode CTR er, og man bør i stedet researche den enkelte kanal for at forstå hvordan man bør performe.

Hvordan kan man øge sin CTR?

Det er stort set gældende på tværs af alle kilder og kanaler, at man kan løfte sin CTR ved at øge kvalitet og call-to-action i det indhold man gerne vil drive trafikken fra. Hvis man gerne vil øge sin CTR fra Organic Search / SEO, så bør man, udover at arbejde på bedre rankings, arbejde med kvaliteten af sine sidetitler, metabeskrivelser og det structured data der kan indgå i SERP'en. Brugeren ser ikke det der er bag indholdet/linket inden de har klikket, så det handler om at skabe lyst til at klikke - på den måde kan man øge sin CTR.