Case

Odendo case studie: De typiske årsager og løsninger bag indekseringsproblemer

Klient

Odendo

Kategori

other

Services

SEO

Konsulenter

Alexander Brandstrup

Savner I mere organisk trafik og konverteringer?

Lad os kigge på jeres case, og se hvad der skal til for at I kan være mere synlige i jeres marked.

Da vi startede samarbejdet med Odendo medio marts 2022 var den organiske trafik dalende som følge af drop i keywords i top 3 og 10. Årsagen til dette skulle findes i et markant indekseringsproblem. 

Odendo.dk er et online auktionssite, og grundet de mange live auktioner er sitet enormt stort. Derfor var det ekstra kritisk, at sitet led under indekseringsproblemer, da det forhindrede majoriteten af sitet i at blive indekseret. 

Vi er meget glade for vores samarbejde med Bonzer der har betydet, at vi for alvor har fået sat gang i udviklingen af det SEO potentiale Odendo rummer. Deres dybdegående viden om SEO har betydet vi har fået en let og håndgribelig køreplan med både de tekniske udviklingsopgaver, samt alt det content der løbende skal tilføjes på siden. Vi glæder os til at følge udviklingen af alle de forbedringer der er gjort, samt fortsætte med gøre siden endnu stærkere SEO mæssigt.

Søren Nørgård
CEO and Founder

Indekseringsproblemer er en af de udfordringer, der kan have virkelig store konsekvenser for et site, da det netop forhindrer Google i at læse og crawle hele sitet, og dermed forhinder content i at performe. Det er en udfordring vi ofte støder på og ser har store konsekvenser for de sites det er tilfældet for. Tilmed ser vi også, at det er en af de udfordinger, der kan medføre markante og relativt hurtige resultater når det bliver taget hånd om.

Nedenfor er et eksempel på udviklingen i keywords på side 1 efter der er taget hånd om et indekseringsproblem.

Når indekseringsproblemer er en håndbremse for al performance

Indekseringsproblemer kan være yderst hæmmende for et site, og ved at rette op på en sådan fejl kan man som nævnt ovenfor typisk forvente relativt hurtige forbedringer i performance. Der kan være flere grunde til at Google ikke indekserer forskellige URL’er på et site. Nogle af de grunde vi ofte støder på er følgende; 

  • URL’en har ikke nogle interne links (eller nok), som linker ind til siden. Dette fortæller Google, at indholdet på den givne URL ikke er relevant 

  • Et andet problem kan være, at sitet er så stort, at Google ikke har nok crawl budget til at crawle hele sitet. Da det ikke er alle URL’er på en hjemmeside, som er lige vigtige fra et SEO-perspektiv, kan man med intern linkbuilding (linke internt mellem sider på hjemmesiden) fortælle Google hvilke sider, hvor indeksering skal prioriteres.
    Det kan ses på den måde at interne links til en side bruges som et blåstempel; Desto flere interne inlinks en side har, jo større vigtighed tolker Google at den side har for dit site som en helhed. 

De indekseringsudfordinger Odendo led under var todelt, da det både omhandlede rendering af tekstindhold på siden, såvel som det omhandlede brugen af infinite scroll., hvilket betød at størstedelen af odendo.dk’s side ikke blev indekseret. Roden til problemet lå i implementeringen af infinity scroll. Løsningen her var at gå over til et format som tillod at hele siden blev medtaget i indekset. 

Dette er fordi at Google crawler siden med en meget høj viewport, men ikke scroller ned. Denne høje viewport vil ofte triggere nogen grad af infinite scroll i hvad end Javascript metode hjemmesiden benytter til at indlæse nye produkter eller blogposts. 

Når Google så har besøgt siden og loadet det hele, så er det kun det indhold som kan ‘passe’ inde i Googles viewport som kan inkluderes i indekseringen. Det vil altså sige, at hvis siden er så høj at de ikke kan se bunden, så bliver det indhold der er i bunden ikke medtaget.

Afhængigt af hvordan man implementerer infinite-scroll, kan det ske at vi har længere sider i indekset, og det kan i nogle tilfælde også ske at indhold, som ligger så langt nede på siden at viewporten ikke kan se det, ikke bliver inkluderet i indekset. Vi sørgede derfor for, at hele siden og alt indhold kunne ses inden for Googles viewport.

Så snart der var taget hånd om indekseringsproblemerne så vi en markant stigning i antallet af keywords i top 3.

Den fremadrettede strategi for Odendo

Efter indekseringsproblemer blev løst fokuserede vi strategien omkring content. Vi startede ud med Odendos kategorisider, hvor vi lavede en bred keywordanalyse af både kateogier, brands og oplevelser. Ud fra parametre som volumen og sværhedsgraden af keywordet, gik vi i gang med at få produceret content som matchede den givne søgehensigt. 

Herefter opbyggede vi et inspirationsunivers, som støtter op om de forskellige kategorier for at målrette mod mere top-funnel og informerende søgninger. Her lavede vi guides, som relaterer sig til de forskellige auktioner og oplevelser, som Odendo tilbyder. Dette støttede op om målet om øget synlighed i Googles søgeresultater, samt øget trafik til sitet. Derved udnyttede vi det momentum, som blev skabt da sitet nu kunne crawles og indekseres og ved at have optimeret content på diverse sider, begyndte siden at rangere for en masse nye keywords. 

Store sites og crawl budget 

Crawl budgetter er meget omdiskuterede, fordi hvad er et crawl budget egentlig? Google fortæller at de udregner hvor ofte og hvor mange af dine sider de tænker er rimeligt at crawle ud fra tre primære faktorer; 

  • Crawl sundhed - svarer din side hurtigt når Google er på besøg? Så er det et tegn på at siden er sund og derfor kan dit crawl budget stige. Hvis siden er langsom eller svarer på besøg med en serverfejl, så vil crawl budgettet gå nedad.

  • Webmaster-begrænsninger - hvis du selv har sat en begrænsning på hvor ofte eller hvor hurtigt Google må crawle, så bliver dette regnet med. 

  • Googles begrænsninger - Google har en stor kapacitet, men internettet er også stort, og der er heller ikke kræfter nok til at crawle alt, så her tages også beslutninger for at spare på de store (men begrænsede) ressourcer de har.

Efter vi har fundet ud af hvad budgettet er, så skal vi finde behovet, som bliver udregnet ud fra disse faktorer;

  • Anslået beholdning - uden at du informerer om at du har lige præcis 403.229 sider, så vil Googlebot forsøge at crawle alle kendte sider hos dig, med visse undtagelser.

  • Hvor populær er siden? - sider der er mere populære på internettet og får mere trafik fra brugere, har en tendens til at blive crawlet oftere fordi at høj-trafik sider ofte er værd at holde ‘friske’ i indekset.

  • Almen vedligeholdelse - selv hvis en side ikke er populær, så er der en underliggende filosofi om at undersider stadig bør crawles ved jævne mellemrum for at bemærke eventuelle ændringer.

Pagination, Load-more eller Inifinity scroll?

Om man bruger pagination (sidetal), load-more, eller infinite-scroll er ofte en smagssag og kommer alle med fordele og ulemper. 

UX MønsterFordelUlempe
PaginationGiver brugere en klar indsigt i hvor mange resultater du har, og hvor langt de er nået. At se mere, kræver en ny side-indlæsning.
Load-moreBruger en enkelt side til alt indhold. Kan informere brugere om samlet resultat-størrelse.Kan ikke håndtere store resultater, eftersom alle resultater er inkluderet på samme side.
Infinity scrollBruger en enkelt side til alt indhold. Meget intuitivt at bruge - brugeren kan blot fortsætte med at scrolle.Kan give ‘scrolling fatigue' fordi brugeren ikke ved hvor meget mere de skal scrolle for at nå til bunden. Kan ikke håndtere store antal resultater.

For at komme bedst fra start med hvad end strategi du vælger, så er det vigtigt at huske at søgemaskiner kan finde dit indhold. 

Her er et godt sted at starte, ved at tænke ind i hvor mange produkter eller blog-posts man egentlig har. Hvis man har et kæmpe katalog så er infinite scroll måske ikke vejen at gå, fordi det netop kan lede til at viewporten bliver så høj at søgemaskinerne ikke ser eventuelt indhold mod bunden af din side. 

På samme måde, hvis man vælger at fortsætte med “load-more”, så skal der huskes at bruge de rigtige HTML-elementer så søgemaskinerne kan følge linkene på siden. Vi ser ofte,  at virksomheder bruger formular elementer, hvilket desværre ikke bliver interageret med af Google, og i praksis betyder dette at man ender med at Google kun besøger side-1 ud af mange.

Lad os vise jer en SEO strategi som kan tage jer til det næste niveau

Et kort møde, hvor vi gennemgår jeres position i markedet og præsenterer mulighederne.