blog

/

Strategi

/

0 min read

Hvad er et Marketing Mix? Og hvordan kan du bruge det i din forretning? (med eksempler)

Et Marketing Mix er et overblik over de parametre du kan skrue på for at være mere relevant over for dine kunder, og dermed sælge mere. Marketing mixet omfatter egentlig mere end blot din marketing - det er ret beset, hvordan din kunde opfatter og møder din forretning. Når du siger Marketing mix, vil de fleste tænke på: Product, Price, Place, Promotion.

Så når du hører Marketing Mix, skal du tænke på de 4 P’er. 

… eller du skal faktisk tænke på de 7 P’er nu.

Du skal tænke på de 7 P’er, fordi de 4 P’er primært omfavnede produktionsvirksomheders Marketing Mix. De 4 P’er passer ikke særligt godt på din SaaS- eller serviceforretning. Derfor bruger vi i dag i langt højere grad de 7P’er: 

Product, Price, Place, Promotion, People, Process & Physical Evidence.

Marketing mixet er en måde at forstå en virksomheds position, mere end det er en konkret model. Derfor kan det også være en anelse udfordrende for dig at bruge modellen 1:1 på din egen virksomhed. Af samme grund har jeg givet dig ting, man konkret kan overveje under hvert P, så du lettere kan relatere det til din unikke situation.

For at gøre det hyper konkret, giver jeg dig også et indblik i, hvordan P’erne kan bruges i relation til Bonzer.

Key takeaways

 • De 4 P’er er en model til at forstå ens virksomheds position i markedet

 • Modellen er fra 50’erne og er i de senere år blevet udvidet med yderligere 3P’er

 • Du bruger modellen til at få perspektiv på, hvordan du bør promovore og positionere dig 

Hvad er de 4 P’er?

De fleste refererer til de fire P’er, når de siger Vores marketing mix.

De 4P’er er et koncept, der blev kendt i 50’erne. En professor fra Harvard Business School udgav et paper om marketing mix og få år senere var det på alles læber. Det er så grundlæggende en del af den gængse forståelse af marketing som disciplin, at vi stadig snakker om det i dag. 

Senere er de 4P’er blevet udvidet med 3 yderligere P’er for at omfatte serviceforretninger - men mere om det længere nede i teksten.

Product - det første P du bør overveje

Din virksomhed lever af at sælge dit produkt (eller din ydelse). Derfor er det helt grundlæggende, at du kigger på produktet som det første, når du vil ændre dit marketing mix. 

Husk at sæt dig i kundens sted, når du overvejer produktet. Og hvad betyder det så tænker du nok.

Du bør tænke på, at du kender dit produkt bedst, og derfor kan du sikkert give mig 100 gode grunde til, hvorfor du er bedre end dine konkurrenter. Du skal dog huske, at din kunde bliver eksponeret for alle dine konkurrenter, som har det på præcist samme måde som dig - de mener også de er de bedste. Derfor skal du konstant opveje dit produkt op mod dine konkurrenters. 

6 spørgsmål du skal stille dig selv for succesfuldt at kommunikere dit produkt til din målgruppe

Jeg har udvalgt de her seks ting, du bør tænke over, når du skal vurdere dit produktparameter:

 • Hvad er dit produkt? (Definer klart og præcist hvad dit produkt er, dets funktioner og egenskaber. Det er dit grundlag for al kommunikation.)

 • Hvilket problem løser dit produkt? (Ved at tænke på problemet, du løser forstår du typisk også dine kunder bedre.)

 • Hvilken kvalitet har dit produkt relativt til dine konkurrenter? (Dette hjælper dig til at positionere dit produkt i markedet.)

 • Hvordan differentierer dit produkt sig? (Ved at vide, hvordan du adskiller dig har du nemmere ved at bestemme, hvilke budskaber, der vil ræsonnere ved dine kunder.)

 • Hvem kunne være brugere af dit produkt? (Når du ved, hvem dine brugere er, har du også bedre forståelse for, hvor du kan ramme dem samt budskabet, der vil ræsonnere med dem)

Se eksempel på produktparameteren for Bonzer

Price - giver din målgruppe en intuitiv forståelse af din offering

Pris er det parameter, der bestemmer, hvordan du prissætter dit produkt. 

Grundlæggende skal du overveje, om din pris bør afspejle en højere kvalitet af produkt eller om du vil placere dig under konkurrencen. En (læs: meget forsimplet) tommelfingerregel lyder sådan: 

Overvejelser om din pris 

Hvis du prismæssigt er over konkurrencen viser du, at du har en højere kvalitet af produkt.

Placerer du dig i samme prissegment, konkurrerer du typisk på, hvilke andre features du har end dine konkurrenter. 

Placerer du dig lavere, er dit primære selling point ofte din lavere pris. Derfor vælger dine kunder sandsynligvis også dig baseret på din pris fremfor kvalitet. 

Der er dog flere undtagelser ved dette. Eksempelvis bruger nogle virksomheder, der har fået en stor pose penge gennem funding en lav pris som penetrationsstrategi på et nyt marked. På den måde skubber de konkurrencen ud og hæver prisen når dette er sket. Et klassisk eksempel på dette er Uber, som først efter 15 år er blevet profitable og har entréeret alle markeder ved at underbyde den traditionelle taxi-konkurrence.

Tilbage på sporet: Når du skal overveje din pris skal du endnu engang have din konkurrence for øje - men husk også dit produkt. For din pris relativt til konkurrencen kommer til at give dine kunder en indikation om, hvad dit produkt lover dem. 

Spørgsmål du skal stille dig selv, for at finde den perfekte pris på dit produkt 

Jeg synes disse spørgsmål er gode at stille sig, når det kommer til pris:

 • Ved hvilken minimumspris har jeg en profitabel forretning? (Når du ved dette, ved du, hvor langt du kan gå med tilbud mv.)

 • Hvilken pris har mine konkurrenter?

 • Hvad er en overkommelig pris for min målgruppe?

 • Hvilken prismodel giver mening for både mit salg og mine kunder? (Sommetider kan selve indpakningen af prisen gøre det nemmere for dine kunder at vælge dit produkt - blot fordi din betalingsmodel får dit produkt til at fremstå mere overkommeligt. eks.: ratebetalinger, abonnement, engangsbetaling etc.)

Se eksempel på price-parameteren for Bonzer

Place - også kaldet distribution

Place-parameteret er, hvor og hvordan du møder din kunde. En lille sidenote er, at flere kalder det Distribution, da det egentlig er et mere dækkende begreb end Place.

Place minder på sin vis om dine Touch Points, da place både omfatter, hvor du møder dine  kunder samt hvor du sælger det. Dette betyder også, at der hvor du forsøger at sælge falder ind under place - derfor er det for nogle en smule svært at skelne mellem promotion og place. Det er med god grund. Ligesom at en top funnel awarenedd-kampagne nogle gange skaber en konvertering med det samme, så er alt i marketing ikke så sort og hvidt.

Fysiske butikker: Lyt godt efter! 

Efter den digitale transformation foregår det meste distribution (aka. salg) online, men særligt for fysiske butikker er dette parameter vigtigt at have in mente. Din butiks placering kan være afgørende for, hvilke mennesker du møder, hvor meget du bliver set, hvor meget plads du har og hvad placeringen vil koste dig; allesammen ting der vil have indflydelse på, de resterende P’er i marketingmixet. De mennesker der går forbi din butik, bliver eksponeret for dit brand. Størrelsen på din butik, lokale etc. er afgørende for et eventuelt lager eller showroom og vil også have indflydelse på prisen på lokalet. Og prisen på dit lokale har indflydelse på, dit prisparameter da dette er en omkostning, der skal dækkes ved dit salg.

Spørgsmål du skal kunne svare på mht. din placering

Jeg synes disse spørgsmål er gode at stille sig, når det kommer til place:

 • Er placeringen af dit kontor/butik vigtig?

 • Hvor ligger dine konkurrenter? Vil du gerne ligge tæt på eller langt fra din konkurrence?

 • Hvor er dine kunder?

 • Kræver dit produkt fysiske sælgere, eller kan kunden blot selv købe på det (eksempelvis på din hjemmeside)?

Se eksempel på place-parameteren for Bonzer

Promotion - dét P der er defineret af de tre forrige 

Promotion parameteren er et andet ord for din marketingstrategi. Det er nu, din viden fra de tre ovenstående parametre kommer i spil. Du har et produkt, du gerne vil sælge til en given pris og du vil reklamere for det på forskellige placeringer. Ved at kende dine kunder, kan du nu finde et budskab, der vil ræsonnere med deres behov. Dette budskab skal pushes ud gennem en omnichannel strategi, der giver mening.

Dit valg af kanaler afspejler i høj grad dine kunders færden. Hvis dine kunder bevæger sig meget online bør du finde onlinekanaler.

… åbenlyst, ikke? 

Når en marketingstrategi er veleksekveret, vil du se at kanaler og budskab vil variere alt efter, hvor kunden er i beslutningsprocessen.

Købsbeslutningsprocessen

Når kunden er i problemerkendelse-fasen er dit job eksempelvis at identificere, hvilke symptom-søgninger de foretager på Google, så du kan besvare dette med indhold. Det samme gælder for informationssøgnings-fasen. Og i vurderings-fasen vil du gerne ramme dem med targeterede annoncer, der kommunikerer at dit produkt er bedre end konkurrenternes. 

For at lægge den gode marketingstrategi skal du være bevidst om dine kunders behov og tilsvarende sammensætte dine budskaber til de rigtige kanaler. Dine kunder befinder sig forskellige steder alt efter, hvor de er henne i deres beslutningsproces. 

Find frem til den perfekte promotion med disse 7 spørgsmål 

Jeg synes disse spørgsmål er gode at stille sig, når du skal gøre dig tanker om promotion:

 • Hvem er mine kunder?

 • Hvilket behov opfylder mit produkt?

 • Hvor kan jeg blive set af mine kunder? (instagram, google, avisen, tv etc.)

 • Hvilket budskab passer til hvilken del af beslutningsprocessen? 

 • Hvilket media passer til hvilken del af beslutningsprocessen? 

 • Hvilke medier kan jeg annoncere profitabelt på?

 • Hvad gør dine konkurrenter?

Se eksempel på promotion-parameteren for Bonzer

De 7P’er er videreudviklingen af de 4P’er i marketing mixet

Senere bliver de 4P’er udvidet til at omfatte People, Process og Physical Evidence. Dette er en tilføjelse, der særligt vil gavne din service- eller SaaS-forretning, da de 4P’er nok vil komme til kort her. 

People - P’et der er altoverskyggende i serviceforretninger

Dinero er et godt eksempel på, hvor vigtige people (medarbejderne i virksomheden) er. 

De ved, at bogføring og regnskab kan være både kedeligt og frustrerende. Derfor har de et helt support-team siddende 365 dage om året fra 8 - 23.

Dineros kundeservices åbningstider

Kvaliteten af kundeservicen (people) har betydning for, hvordan brugerne opfatter virksomheden. Og Dinero gør det rimelig godt med en TrustPilot Score på 4,7/5 baseret på 4.000+ anmeldelser. 

En kæde er ikke stærkere en det svageste led - og det gælder også din kundeservice- eller salgsafdeling. Touch points former opfattelse. Og de touch points der særligt former holdninger er de møder, dine kunder har med dine medarbejdere. 

Mennesker forstår mennesker - ikke AI eller stive slogans. Så når jeg får en god (eller dårlig oplevelse) med din kundeservice, så præger det min dag og opfattelse af din virksomhed. 

Derfor får du som bruger af Dinero et lidt mere personligt forhold til Dinero, når du er i direkte kontakt med Cecilie fra supporten, der hjælper dig med dit momsregnskab 5 minutter i deadline. 

Dine medarbejdere der kommer i kontakt med kunden er naturligt den mest åbenlyse del af People-parameteren. Men People-parameteren omfatter i realiteten alle dine ansatte. Særligt for service-virksomheder er dine ansatte vigtige, da det ofte er dem, der udfører den service du leverer. For produktionsvirksomheder er argumentet for vigtigheden af people-parameteren, at dine ansatte er dem, der former virksomheden, dens effektivitet samt dens udvikling - selvom de ikke er i direkte kontakt med dine kunder.

Spørgsmål du bør overveje, for at få succes med people-parameteren

Jeg synes, at følgende spørgsmål er gode at stille for at gøre sig overvejelser om People-parameteren:

 • Hvor og hvornår kommer dine kunder i kontakt med repræsentanter for virksomheden? (Giver dig et bedre indtryk af, hvad kunderne sandsynligvis oplever.)

 • Har din virksomhed en stærk og udpræget kultur, som dine ansatte kan spejle sig i? (Hvis din kultur skinner igennem vil din kunder også skabe en stærkere relation til din virksomhed.)

 • Vil det være gavnligt at have guidelines eller snakke om, hvordan I interagerer med kunderne?(På den måde kan du samstemme at I er enige om, hvordan I gerne vil fremstå for kunderne.)

 • Har du procedurerer for at måle dine medarbejders tilfredshed med arbejdspladsen? (Glade medarbejdere performer bedre, og giver også kunden en bedre oplevelse.)

 • Hvor ofte og hvorfor siger dine medarbejdere op? (Der kan gå både viden og kultur tabt ved høj medarbejderchurn, derfor kan det gavne, at du har gjort dig tanker om, hvordan du bibeholder viden og kultur.)

Se eksempel på people-parameteren for Bonzer

Processer - måske det mest oversete parameter

Dine processer bør være nemme at forstå for dine kunder. Så nemme at de næsten ikke lægger mærke til, at processen foregår. Som om alt bare falder i hak.

Hvis du er en produkt-dreven virksomhed, vil dine processer ofte omfatte, hvordan din logistik fra køb til levering fungerer. Hvis du er B2B produktionsvirksomhed vil dine købere måske også kræve indsigt i dine processer for at vide, om din kvalitet opfylder deres krav.

Hvis du er service-dreven indenfor IT-branchen er det måske processer for datasikkerhed, du vil få spørgsmål til. 

Først og fremmest skal dine processer sikre, at du er profitabel som virksomhed - dernæst bør du også tænke på, hvad der ligger i dine processer, som differentierer dig. Måske du kan bringe dette i spil i din marketing.

Jeg synes, at følgende spørgsmål er gode at stille for at gøre sig overvejelser om Process-parameteren:

 • Har jeg nedskrevet mine processer?

 • Har vi nogle processer, som er specielt værdiskabende? (Hvis du har det, kan du overveje om det vil skabe værdi for dine kunder, hvis du gav dem indsigt i dem.)

 • Kan jeg bruge nogle af mine processer som USP? (Hvis du har nogle processer, som er særligt innovative sammenlignet med dine konkurrenter, så kan det være en fordel at bruge i dit budskab.)

 • Hvilke processer kunne være interessante for mine kunder at kende til? (Når du ved, hvad dine kunder kunne have interesse i at vide om, hvordan du arbejder, kan du præsentere det for dem og forhåbentligvis gavne af det.

Se eksempel på process-parameteren for Bonzer

Physical evidence 

Dette er hvad dine kunder oplever og ser. Dit physical evidence er dit bevis for din virksomheds legitimitet. 

Dette P er særligt relevant for servicevirksomheder, hvor ydelsen ikke er til at mærke og føle på. Din kommunikation af kvaliteten af din ydelse vil ofte blive understøttet af at du har nogle andre artefaktor, der kan understøtte din kvalitet af din ydelse.

… så hvad betyder det?

Det betyder, at du kan give dine kunder en følelse af, at du er én af dem, der har styr på det. Det kan du gøre ved at illustrere det vha. flotte kontorer der viser, at det i al fald går godt i forretningen. Symbolet på at du tjener penge, fortæller kunderne at du kan drive en forretning og nok er i stand til at hjælpe dem. 

Andre ting der typisk falder ind under Physical Evidence er: 

 • Din hjemmeside

 • Dine ansattes fremtoning

 • Dine produkters emballage

 • Andre kunders testimonials

Jeg synes, at følgende spørgsmål er gode at stille for at gøre sig overvejelser om Physical evidence:

 • Sælger du et immaterielt produkt (service etc.)? (Hvis du gør skal du nok lægge endnu mere overvejelse i dine physical evidences.)

 • Hvordan kan jeg forsikre om, at min ydelse er af kvalitet?

 • Hvordan ser dit kontor ud? (Fremtoningen af dine kontorer, fabrik eller lignende kan være med til at styrke din legitimitet overfor kunden. Selvfølgelig primært hvis du får fysiske kundebesøg)

 • Bruger du fysiske materialer i din kundekontakt? (Dette kan inkludere visitkort, brochurer, rapporter, og selv fakturaer. Kvaliteten og designet af disse materialer kan sende et stærkt signal om professionalisme og troværdighed.)

 • Hvordan håndterer du visuel fremstilling af din service? (Dette inkluderer din hjemmeside og sociale medier. En professionel og sammenhængende online tilstedeværelse kan forstærke kundens tillid til din service.)

Se eksempel på Physical evidence-parameteren for Bonzer

Konklusionen

Det du skal tage med fra ovenstående indlæg er, at det er sundt at reflektere på de 7P’er. 

Alle P’erne har indflydelse på, hvordan du bør udforme din marketingstrategi. Derfor udnerstreger marketing mixet også dét, som vi marketers nogle gange glemmer - at marketing ikke kun handler om at optimere på de enkelte kampagner, keywords eller kanaler. Marketing handler også nogle gange om at træde tilbage og se, hvilket produkt markedet er parat til. 

Derfor må du som marketer gerne have en holdning om, hvilken prissætning I fører eller hvor lang tid jeres kundeservice har åben. 

Ved at have holdninger om andre parametre end blot promotion, sørger du for at promotion parameteren fungerer optimialt. Marketing er ikke en isoleret disciplin men bør have en vis indsigt og indflydelse over eksempelvis produktet.

Eksempler på de 7P'er i praksis

Bonzer som eksempel på Product

Vores ydelse hos Bonzer er SEO. Vi er et konsulenthus indenfor SEO. Så når vi stiller os selv spørgsmålet:

 • Hvilket problem løser vi? 

Så bliver svaret ret naturligt, at vi hjælper virksomheder med at blive fundet.

Svaret på det spørgsmål er faktisk så god en kommunikation af vores ydelse, at vi  bruger det på vores forside.

Bonzers 'placering' af kontorer

Hvis vi besvarer de tre næste spørgsmål om kvalitet, differentiering og brugere, begynder vi at have mere forståelse af vores produkt.

I Bonzer forsøger vi at differentiere os ved at være et specialistbureau i SEO - derfor tilbyder vi heller ikke andre ydelser end SEO. Af selvsamme grund tror vi også selv på, at vores kvalitet af produktet er højere end vores konkurrenter. Fordi vi er så specialiseret et bureau, forestiller vi os, at brugere af vores ydelse er virksomheder, der allerede ved hvad SEO er og tager denne kanal seriøst.

Når vi har besvaret de spørgsmål, er det ret nemt for os at gennemskue, at der skal stå Det seriøse SEO bureau og Vi er et 100% specialiseret SEO bureau, der hjælper virksomheder med organisk vækst, fordi det reelt blot er en omformulering af det, vi selv gav af svar på spørgsmålene om vores produkt.

Bonzer som eksempel på Price-parameteren

Vores ydelse i Bonzer kan nemmest erstattes med én eller flere personer internt i en virksomhed. Derfor er vores prismodel også typisk månedlige betalinger, da dette minder mest om den månedlige lønning virksomheden alternativt havde haft. 

Da vi arbejder med virksomheder af meget forskellige størrelser afhænger den overkommelige pris i høj grad, af størrelsen af virksomheden - derfor skræddersyer vi også projekter fra ned til 15.000DKK om måneden til større projekter til +100.000DKK.

Prismæssigt ligger vi en smule over vores konkurrenter. Ligesom jeg forklarede under Produktparameteren; vi mener vi har et produkt, der er af højere kvalitet end vores konkurrence. Derfor vælger vi at placere os prismæssigt lidt over konkurrencen. 

Bonzer som eksempel på Place-parameteren

Bonzers placering er ikke vigtig for vores markedsføring, men placeringen er vigtig, da vores kunder skal have let adgang til vores kontorer - derfor har vi placeret os lige ved Rådhuspladsen midt i København, tæt ved det kongelige slot i Oslo og lige ved central stationen i Stockholm. Vores konkurrenter ligger primært også i København - det er dog irrelevant for os, hvor vores konkurrenter fysisk placerer sig. Vores produkt kræver i høj grad, at vores kunder kommer i kontakt med en konsulent eller rådgiver, da vores produkt aldrig er en one-size-fits-all.

Bonzers 'placering' af kontorer

Bonzer som eksempel på Promotion-parameteren

Bonzers kunder er andre virksomheder og særligt deres marketingafdelinger, hvor vores ydelse opfylder deres ønske om mere trafik. Vi benytter flere medier til at blive set af vores kunder - i problemerkendelsesfasen er vi for eksempel tilstede med information på symptomsøgninger som marketingmix (ja, det du læser lige nu), metabeskrivelse, hvad er SEO osv. 

Efter du har besøgt denne artikel, vil en cookie gøre at du vil møde ads som nedenstående på LinkedIn.

Eksempel på Bonzers promotion på LinkedIn

Og når du når til vurderingsfasen vil vi gerne vise dig, at vi er det rette valg - og det kommunikerer vi bedst gennem at du ser vores kunders cases. Vores budskab er med andre ord “Vil du opleve stigning i organisk trafik som ønskeskyen?”Derfor vil du møde vores case-ads i Google Display Ads.

Vi bruger både Google ads, LinkedIn ads, Meta ads, Email-marketing og SEO, da vi ser, vi kan annoncere profitabelt på disse kanaler.

Bonzer som eksempel på People-parameteren

Eftersom Bonzer er et konsulenthus, er People-parameteren næsten den vigtigste af alle i de 7P’er. Som konsulenthus består vores ydelse af at have de skarpeste hoveder indenfor SEO. Derfor er kontakten mellem kunderne og vores konsulenter enormt vigtig. Kontakten foregår hele tiden, og den er enormt vigtig, da vores tilgængelighed og kontakt langt hen ad vejen er det, vores kunder måler os på. Derfor er det også vigtigt for os, at vi har en stærk kultur som vi alle kan spejle os i. Vores kultur hviler i høj grad på vores anti-ego mindset, hvor vi hjælper hinanden og tager ansvar for hele teamets præstation. Derudover elsker vi i Bonzer at have det sjovt, hvilket vi lægger meget vægt på i dagligdagen - og det håber kan ses gennem teams-mødet med vores kunder. 

I Bonzer måler vi månedligt medarbejdertilfredsheden - det giver indsigt, som vi efterfølgende kan justere efter.

Vi har ikke guidelines for, hvordan vi snakker med kunder, fordi vi vægter autonomi højt. Vi har derimod ofte workshops, hvor vi udveksler erfaringer for, hvordan kunderelationer og -kommunikation fungerer bedst.

Bonzer som eksempel på Proces-parameteren

I Bonzer har vi meget stor tiltro til autonomien, men giver altid mulighed for at inspiration lade sig inspirere af best practice tilgange. Derfor har vi nedskrevet mange af vores processer eller guide i Notion. Siden 2017 har vi eksperimenteret med, hvad den mest værdiskabende tilgang til at arbejde med SEO er - og vi mener efterhånden, vi har fundet den med vores Baseline-ydelse. Eftersom vi er service-drevne bruger vi meget tid på at forklare, hvordan vi arbejder - derfor er vores indledende møder med kunder ofte for at forstå deres forretning, så vi kan sætte dem ind i de processer, der er interessante for dem at kende til.

Bonzers processer

Bonzer som eksempel på Physical Evidence

Vi sælger immaterielle produkter, konsulenter, som lover organisk vækst. Derfor forsøger vi at  forsikre om kvalitet i tidligere kunders cases. Derudover vi giver vores brugere White papers og lignende, der har til formål at materialisere vores immaterielle kompetence. Vores arbejdsmiljø på vores kontor har til formål at udstråle professionalisme både i indretning og feeling. Vores fysiske materialer er vores slides, rapporter mm., som vi har brugt lang tid og megen tankekraft på at udforme så det kommunikerer data mest retvisende samt giver et indtryk af en professionel visuel fremstilling.

Marketing Mix FAQ

Nedenfor kan du læse svar på de spørgsmål, der stilles oftest om Marketing Mix.

Hvad er de 4 P'er i et Marketing Mix?

De 4P'er er dit marketing mix og disse omfatter Product, Price, Place og Promotion.

Hvad er de 7 P'er i et Marketing Mix?

De 7P'er er dit marketing mix og disse omfatter Product, Price, Place, Promotion, People, Process og Physical Evidence. De 7 P'er udvider de 4 P'er med People, Process og Physical Evidence.

Arthur Hillgaard

Marketing Operations Lead

Arthur sidder med særligt internationale SEO-strategier, hvor SEO skal tænkes kreativt eller i større skala. Ved siden af det direkte SEO-arbejde, har Arthur snuden i data, der kan fortælle os noget om den generelle udvikling i SEO-verdenen eller for visse industrier. Der er intet ved trafik medmindre, den er konverterbar - derfor har Arthur også et par CRO-tricks i ærmet, som han i ny og næ skriver om i Bonzers blogunivers.

Savner I mere organisk trafik og konverteringer?

Lad os kigge på jeres case, og se hvad der skal til for at I kan være mere synlige i jeres marked.

Lad os vise jer en SEO strategi som kan tage jer til det næste niveau

Et kort møde, hvor vi gennemgår jeres position i markedet og præsenterer mulighederne.