Grey Hat SEO

Grey Hat, eller Gray Hat SEO, er optimering, der befinder sig i “gråzonen” mellem white hat og black hat. 

Grey hat SEO vil nogle gange stride mod Googles retningslinjer, men det er måske ikke med hensigt om at gøre det.