Black Hat SEO

Black Hat, eller Black Hat SEO, er taktikker, der strider med Googles Quality Guidelines. Idéen bag Black Hat er at snyde eller manipulere Googles algoritme. 

Black hat-teknikker ses ofte i linkbuilding. Google bliver dog løbende bedre – for hver Core Update – til at opfange disse tricks. Hvis man benytter sig af black hat SEO, kan det medføre en manual action, hvor Google straffer din side, blandt andet med en penalty.