Hreflang

Hreflang er et HTML-tag, der angiver over for søgemaskiner hvilket sprog og land en hjemmeside hører til. Det bliver højst aktuelt, når du har en hjemmeside der henvender sig til flere forskellige sprog. Her kan man angive at en specifik side har en modpart på et andet sprog på en anden URL.