Opdateret 4. november 2019 af Ulrich Svarrer

Sådan vælger I det rigtige SEO Bureau (+ 6 anbefalinger)

Sådan vælger I det rigtige SEO Bureau (+ 6 anbefalinger)

Når du/I skal vælge jeres næste SEO Bureau, så er det ikke unormalt, at der kommer en lang række overvejelser op, og med det forholdsvist store udbud, så kan det være svært at vide hvem eller hvad man skal vælge.

Hvis vi starter med hvad, så lad os kort kigge på de forskellige typer af bureauer, man kan gå med.

For at give en smule overblik, så kan vi starte med at kategorisere bureauer der arbejder med SEO i nedenstående siloer:

 1. Marketing Bureau 
 2. Webbureau
 3. Digital Marketing Bureau
 4. Specialiseret SEO Bureau (Bonzer)

De hurtige vil lægge mærke til at den ovenstående kategorisering symboliserer en tragt, hvori bureauets fokus og ydelsespalette starter meget bredt, og snævrer sig ind imod bunden.

Giver det mening at konsolidere sine aktiviteter hos ét bureau?

Den umiddelbare pragmatiske reflektion vil ofte lede til svaret: Ja, selvfølgelig – så har vi én kontaktperson, et samlet holistisk overblik, og en faktura at forholde os til.

Hvilket alt sammen er sandt.

Ser man bort fra den pragmatiske og praktiske del af ligningen, så kunne man også komme frem til svaret: Nej – et bureau med +10 forskellige services kan umuligt være lige så dygtige som et bureau med ét fokus. Vi skal have de bedste resultater, og det kan en fokuseret indsats give os.

SEO bør ikke være et tilkøb, eller en ekstraydelse, som man køber hos sit bureau. Det bør være ved kernen af en virksomheds marketingaktiviteter – det er ikke et spørgsmål om hvorvidt en “SEO-Checkliste” er opfyldt eller ej. 

Det handler om at være blandt de 1% bedste på SEO fronten i sin branche, ellers er det ofte ikke en rentabel investering.

Go big or don’t go at all – undgå at spilde jeres penge

Hvis vi holder fast i den ovenstående tanke, så giver det mening at uddybe forskellen på SEO som en ting der skal laves, og SEO som et omfattende projekt med en målsætning om at blive blandt den bedste 1% i en given branche.

En middelmådig SEO-indsats kan muligvis (og kun muligvis) skabe rankings på side 2 eller 3.

SERP fordeling af trafik

Side 2 starter normalvis ved placering 8-11. 

Placering 11 har en gennemsnitlig organisk CTR på 0,87%.

Til sammenligning, så har placering 1 en gns. CTR på +30%. 

En forskel på mere end 3348%.

Det vil ofte være en smule dyrere at gå med specialistbureauet, og det vil givetvis også kræve en smule mere intern involvering fra virksomhedens side af, men som med så meget andet, så handler det her ikke om prisen for ydelsen, men det output man får (ROI%)

For at lege med tallene ovenfor, så lad os sige at prisen hos specialistbureauet er 2x dyrere end hos de ikke-specialiserede udbydere, og at det specialiserede bureau kan formå at skabe #1 placeringer i modsætning til det ikke specialiserede bureau’s #11.

Det antagede output er i ovenstående eksempel 1674% bedre med specialistbureauet. 

Ydermere, så kan konklusionen være, at ingen indsats er bedre end en sløjt eksekveret indsats. Hvilket i min optik også er korrekt.

Det er efterhånden ved at blive en kliche i vores branche, men som specialiseret SEO Bureau, så er det en af vores fornemmeste opgaver at vurdere om en case kan lykkedes eller ej, og rådgive en potentiel kunde korrekt her.

Vi tager ikke alle projekter ind – det ville være ignorant, og det ville være forkert.

Årsagen til at vi ikke tager en specifik case ind kan variere meget, men der skal være de helt rigtige forudsætninger for at opnå succes, og vores potentielle kunde skal være indforstået med det commitment det kræver at se SEO-resultater.

Hvor stort et budget kræves for at lykkedes?

Dette er et af sværeste spørgsmål at besvare, men lad os prøve at komme så tæt på som overhovedet muligt.

 • Hvad er den nuværende situation?

Her menes ikke situationen i virksomheden eller økonomien, men den SEO-mæssige situation. Hvad skal der tages afsæt i, når arbejdet starter.

Et dårligt udgangspunkt betyder ikke, at det ikke er muligt at skabe resultater – det betyder blot at det tager lidt længere tid at se de store resultater.

Et par vigtige elementer i vurderingen af et udgangspunkt er bl.a.

 • Domain Rating (DR)
 • Organic Keywords
 • Organic Traffic

Eksempel på dårligt udgangspunkt:

Ahrefs backlink profil

Eksempel på godt udgangspunkt (en af vores kunder):

Ahrefs dashboard
 • Hvilken branche befinder virksomheden sig i?

Befinder I jer i en meget konkurrencepræget branche, så vil der højst sandsynligt være en lang række konkurrenter, som har investeret meget tid og mange penge i udviklingen af deres SEO.

Det betyder ikke, at det er umuligt at skabe resultater (gør vi hver dag), men det betyder, at det skal være med i den holistiske vurdering af en case, og sandsynligheden for at opnå succes.

Jo mere konkurrence der er i en branche, jo dyrere vil det ofte også være at skabe resultater, da der skal lægges flere ressourcer i opgaven.

 • Hvor store ambitioner er der, og hvilke resultater forventes?

Vi arbejder med mange forskellige typer af kunder og ambitionsniveauer, men vi har altid som krav til vores kunder, at der ikke må være et loft på hvor meget trafik, og hvor mange konverteringer vi kan skabe via organisk trafik. 

For at vende tilbage til konklusionen tidligere, så giver det stort set ikke mening at investere i SEO, hvis man ikke har store ambitioner, og ser det som en fundamental del af den overordnede branding og kundeanskaffelse i virksomheden.

Vi mener selv, at vi har fundet minimumsgrænsen for hvornår det giver mening at hyre et SEO Bureau.

Vores mindste løsning starter typisk fra 8.000 DKK pr. måned med en minimumsperiode på 6 måneder.

Hvilke kompetencer har I in-house – og hvordan kan I selv bidrage til strategien?

Vores standardydelse dækker over alle de forskellige indsatsområder, der er forbundet med SEO. Med andre ord, så betyder det, at vi laver det hele, og har specialister på alle undergrene.

Det betyder også, at vi har projekter, hvor vi kun hjælper på ét område, og rådgiver på de andre områder. Det skyldes, at det er billigere for kunden at aktivere interne ressourcer fremfor at outsource arbejde, som man selv kan eksekvere på. Et godt eksempel på dette kunne være copywriting.

Jo flere ressourcer man har in-house, jo mere oplagt er det at gå med det specialiserede bureau, da de kan træde ind med en kompetent indsats der, hvor der er behov for det.

seo roadmap

Man kan med sit bureau kigge på det samlede roadmap, og finde ud af hvor meget der kan klares in-house, og hvor meget der skal klares af bureauet – her kan der spares en del penge, og arbejdet kan effektiviseres i fællesskab.

Det vigtigste er blot at det bureau, som man hyrer til opgaven, udvikler den overordnede strategi, og sørger for at arbejdet kører på skinner.

Honorering – timepris eller fast retainer?

Det er meget forskelligt hvordan honorering fastlægges, og der er ofte en tilbøjelighed hos de forskellige typer af bureauer til at arbejde ud fra en af de 2 primære modeller: Timepris eller Retainer.

Generalistbureauer har en tendens til at arbejde ud fra en timepris, hvor der aftales en fast ramme for hvor mange timer, der arbejdes månedligt. 

Vi gør det anderledes, og det er også min opfattelse, at andre specialistbureauer holder sig fra timepriser.

95% af vores projekter kører på retainer-modellen, og jeg vil meget gerne gå en smule i dybden med de overvejelser, der lå forud for fastlæggelsen af denne model.

 • En medarbejder i bureauet har en “dårlig dag”, og arbejder 50% så effektivt som normalt.

Det går altså ud over kunden, og der betales en meget høj pris for en indsats, der ikke er så god, som den burde være.

Her sørger vi for at kompensere med mere tid, så kunden ikke eksponeres over for eventuel ineffektivitet i vores ende.

 • Handler det om input eller output?

Som kunde i et bureau der leverer SEO, der er output noget af det absolut vigtigste i et samarbejde.

Hvis der er ROI% i samarbejdet, og strategi, eksekvering og kommunikation alt sammen kører til UG, så bør man som kunde ikke bekymre sig om antallet af timer der lægges fra bureauets side af. Det avler en kultur, hvor bureauet er en succes, når de rapporterer hvor mange timer, der er arbejdet, og hvad der er lavet time for time – alt det kan være ligemeget, hvis der ingen resultater kommer.

Fjern fokus fra hvor meget, og øg fokus på hvad og hvordan.

Struktur i bureauet og samarbejdet

Noget af det vigtigste når det kommer til valg af bureau, er strukturen i samarbejdet (og bureauet for den sags skyld).

 • Hvem laver arbejdet?

Find ud af hvem der reelt set kommer til at lave arbejdet på casen og sidde med ansvaret for strategien. 

Jeg har hørt utallige historier om cases, hvor en kunde har betalt +1.000 DKK i timen for arbejde, som er blevet lavet af en praktikant i det givne bureau uden betydelig erfaring eller ballast. 

Gå altid efter en struktur, hvor det er en erfaren konsulent/project manager der sidder med opgaven, kommunikationen og den vigtigste del af eksekveringen.

 • Hvor mange kunder har den person der sidder med opgaven?

Uanset kompetenceniveau, så er der nogle fysiske begrænsninger. Begrænsninger der gør at man umuligt kan levere resultater for 40-50 kunder på samme tid.

En idé kan være at spørge bureauet hvor mange kunder de har på SEO, for så bagefter at spørge ind til hvor mange personer, der sidder med disse kunder.

Hos os har vi specialiserede Project Managers, som selv sidder med alt arbejdet, og hver Project Manager har maks. 10 kunder på samme tid (og ofte færre).

Der er altså tid til at fordybe sig i hver kunde, og der er mulighed for at blive en integreret del af virksomheden.

Vores anbefaling til virksomheder der skal vælge et SEO bureau

 1. Lad være med at prøve at spare jer til den billigste løsning – det bliver med stor sandsynlighed den dyreste i sidste ende, da der ingen resultater kommer, og investeringen derfor kan tilskrives som “sunk cost”.
 2. Pas på med ikke at blive solgt SEO som en billig ekstraydelse hos jeres bureau, da det ikke er en opgave, der kan klares på 4-5 timer månedligt.
 3. Find et bureau hvor I føler, at I kan få en tæt relation, og en indsats med afsæt i en passion for at skabe resultater.
 4. Forstå hvilke kompetencer bureauet besidder, og hvem der laver hvad, når samarbejdet først er gået i gang.
 5. Spørg ind til forløbet, og forvent en redegørelse for hvad der laves hvornår og hvorfor.
 6. Gennemgå nogle af bureauets SEO-cases – hvis de ikke har nogle veldokumenterede cases, så er det muligvis et tegn på, at det ikke er det rette bureau.

Jeg håber det hjalp på jeres overvejelser ved valg af SEO bureau. Har I spørgsmål eller behov for at vækste digitalt, skal I være mere end velkomne til at kontakte os.