Privatlivspolitik
Privatlivspolitik

Hvad er din virksomheds værdikæde? En introduktion til brugen af Porters værdikæde

Udgivet d. 13. oktober 2017 af David Poulsen ・ 6 min read

Hvad er din virksomheds værdikæde? En introduktion til brugen af Porters værdikæde

Har du styr på din virksomheds værdikæde? Værdikæden er en måde at redegøre for, hvilken værdi dit produkt eller ydelser giver din kunde. Hvis du forstår, hvad der skaber værdi for din kunde – og hvilke led i værdikæden, som jeres forretning bør prioritere.

I dette indlæg vil der blive taget hånd om og redegjort for Michael Porters værdikæde for en virksomhed. Porters værdikæde viser virksomhedens aktiviteter i en kæde, der samlet skaber værdi for en kunde eller partner. Konceptet, værdikæde, kommer igennem virksomhedsledelse, der først blev beskrevet af selv samme Michael Porter.

Elementer i Porters værdikæde

Der indgår ni aktiviteter i Porters værdikæde. De kan således opdeles i primære aktiviteter og støtteaktiviteter.

De primære aktiviteter berører selve produktet eller serviceydelsen. Det er normalt de aktiviteter, der skaber produktet og som tilfører det værdi, efterhånden som det passerer igennem kædens trin. Det er lige fra varen/ydelsen bliver udarbejdet/fremstillet og kontrolleret, gennem de forskellige fremstillingsprocesser samt markedsføring og salg, indtil den efterfølgende service er tilendebragt i forbindelse med garantiperiodens udløb. Det er vigtigt at være klar over, at et produkt ikke opnår værdi, fordi der er afholdt omkostninger på det. Det er derimod kundens oplevelse med produktet, der skaber dets værdi.
For kort at remse de forskellige aktiviteter op, består de 5 primære aktiviteter i værdikæden af:

  • Indgående logistik (bestilling af materialer, ekstern transport mv.)
  • Produktion (tranformation af råvarer til færdigvarer)
  • Udgående logistik (distribution af færdigvarerne)
  • Salg og markedsføring
  • Service efter salg

Støtteaktiviteterne berører ikke selve produktet, men de er nødvendige, for at virksomheden kan omdanne produktet/ydelsen til det færdige produkt. Støtteaktiviteterne kan derfor ofte kaldes en slags ‘serviceorganer’ for de primære aktiviteter, fordi de bidrager til at få tingene til at glide. Eksempelvis er en it-afdeling sjældent eller aldrig i direkte kontakt med virksomhedens produkter, men afdelingen bidrager til, at det er meget lettere for produktionsafdelingen at planlægge og gennemføre processen.

De 4 støtteaktiviteterne er:

  • Virksomhedens infrastruktur
  • De menneskelige ressourcer
  • Produkt- og teknologiudvikling
  • Indkøb/forsyninger

Salg og markedsføring

I Porters værdikæde står salg og markedsføring for den overordnede planlægning af salget samt fastlæggelse af priser, annoncering og reklamefremstød. Der er kort sagt tale om de aktiviteter, der skal få kunderne til at købe virksomhedens produkter. Et relativt simpelt, men vigtigt, trin i værdikæden.

Service efter salg

Porters værdikæde er et godt redskab til at strukturere de forskellige aktiviteter og til at reflektere over, hvor og hvilke steder man kan optimere, for at gøre kundeoplevelsen bedre.
Det specifikke formål er at opnå fortjeneste ved at overholde disse omtalte aktiviteter i værdikæden. Det sidste område i kæden, service efter salg, er derfor yderst interessant.
Det omfatter de aktiviteter, der har at gøre med produktets installation hos kunden, udarbejdelse af brugervejledninger, varetagelse af reklamationer og efterlevelse af eventuelle garantiordninger. Disse aktiviteter skal alle bidrage til, at kunden opnår den fulde værdi af det produkt eller ydelse, som de har købt. Altså, virksomhedens arbejde efter kunden har fået leveret varen eller ydelsen.

Et tænkt eksempel kan være, hvordan man som virksomhed vil vedligeholde den service eller ydelse man sælger, hvis det ikke er et fysisk produkt, man har med at gøre. Løsningen til dette, kan her være IT-løsninger eller varetagelse af annoncering.
Det er svært at sige, hvad der passer bedst til din virksomhed og det varierer efter branche – hvilket er det I skal finde ud af!

Disse to dele af Porters værdikæde kan således kædes sammen med jeres markedsføringsplan, som også går i dybden med salg, marketing og service efter salg.

Det holistiske markedsføringskoncept

I den nye marketingsæra, med stigningen inden for online annoncering, har virksomhederne indset, at deres værdikæde vil forstærkes yderligere, hvis man formår at koordinere bedre mellem alle afdelinger. Dette er også en del af det holistiske markedsføringskoncept.

Disse elementer vil ydermere styrke jeres virksomheds værdikæde, der i sidste ende vil skabe værdi og fortjeneste. Husk, at det er vigtigt, at man inddrager data fra virksomhedens omverden. I skal sikre jer, at jeres primære aktiviteter har en “åben dørs-politik”, hvor de forskellige niveauer kan interagere på kryds og tværs. Logistikken skal være i stand til at samvirke med indkøb og salg med HR. Formår medarbejderne på tværs af din organisation i de forskellige afdelinger at samarbejde, opstår muligheden for at opnå endnu højere kvalitet i organisationens samlede produkt.

Hvad kan jeg bruge modellen til?

Dette indlæg skulle gerne vække opmærksomhed og indsigt i jeres virksomheds værdikæde.
I virksomhedsøkonomi bruger vi Porters værdikæde til at identificere hvilke aktiviteter i værdikæden, der skaber værdi for vores kunder.

På grundlag af en værdikædeanalyse kan det klarlægges, hvilke aktiviteter der bør forblive i jeres virksomhed, og hvilke aktiviteter der med fordel kan outsources. Brugen af Porters værdikæde giver naturligvis også et grundlag for at fjerne de aktiviteter, der ikke skaber værdi for kunderne.

Eksempelvis har Ollies Out brugt modellen til at fjerne et par trin i deres værdikæde og på den måde optimeret deres case. De brugte værdikæden til at indse, at der var flere trin, de kunne være foruden. Modellen kan altså anvendes i en analyserende fase, men den kan også anvendes i en vurderende fase i forbindelse med virksomhedens strategivalg. Der er i hvert fald mange måder, man kan bruge Porters værdikæde på!

Bliv klogere på online marketing