Introduktion til din virksomheds værdikæde

Udgivet d. 13. oktober 2017 af David Poulsen ・ 4 min read

I dette indlæg vil vi tage hånd om værdikæden for en virksomhed. Jeg vil benytte Porters værdikæde, der viser virksomhedens aktiviteter i en kæde, der samlet skaber værdi for en kunde eller partner. Konceptet kommer igennem virksomhedsledelse, der først blev beskrevet af Michael Porter.

Elementer i Porters værdikæde

Overordnet består Michael Porters værdikæde af primære og sekundære aktiviteter. For kort at remse de forskellige aktiviteter op, består de primære af: Indgående logistik (bestilling af materialer, ekstern transport mv.), produktion (transformation af råvarer til færdigvarer), udgående logistik (distribution af færdigvarerne), salg og markedsføring og service efter salg. Støtteaktiviteterne er: virksomhedens infrastruktur, de menneskelige ressourcer, produkt- og teknologiudvikling og indkøb / forsyninger.

Salg og markedsføring

Mit fokus vil ligge på marketing og salg, der kort beskrevet omhandler salget af et produkt eller en ydelse for at skabe værdi for kunder og partnere, og hvordan man vil få produktet synliggjort. Der er tale om, hvilken type af markedsføring, man ønsker at bruge.

Service efter salg

Porters værdikæde er et rigtigt godt redskab til at strukturere aktiviteterne og til at reflektere over hvor, man kan optimere for at gøre kundeoplevelsen bedre. Formålet er, at I opnår fortjeneste ved at overholde disse værdier i kæden. Det sidste område i kæden, service efter salg, er derfor også meget interessant. Det kan være, hvis din virksomhed laver en opsætning eller installation af produktet efterfølgende. Eller hvordan man vil vedligeholde servicen, hvis det ikke er et fysisk produkt, man har med at gøre. Det kan være IT løsninger eller varetagelse af annoncering – Hvordan kan man så gribe det an? Man kan overveje at lave et flow for det, ellers kan man vedligeholde det naturligt. Det er svært at sige, hvad der passer bedst til din virksomhed.

Disse to dele af Porters værdikæde kan således kædes sammen med jeres markedsføringsplan, som også går i dybden med salg, marketing og service efter salg.

I bør definere klart og tydeligt, hvilken form for salgskanal, I ønsker at bruge. Om det skal være en fysisk butik, en webshop eller en klinik el lign. – Det skal afgøres inden, I begynder at tænke på hvad end I ønsker at annoncere gennem digital markedsføring eller gennem traditionel markedsføring såsom aviser og lignende. Eller noget helt tredje!

Det holistiske markedsføringskoncept

I den nye marketing æra med stigningen inden for online annoncering, har virksomhederne indset, at deres værdikæde vil forstærkes yderligere, hvis man formår at koordinere bedre mellem alle afdelinger. Dette er også en del af det holistiske markedsføringskoncept

Disse elementer vil ydermere styrke jeres værdikæde, som i sidste ende vil skabe værdi og fortjeneste. Det er altså vigtigt, at man inddrager data fra virksomhedens omverden. I skal sikre jer, at jeres primære aktiviteter har en “åben dørs politik”, hvor de forskellige niveauer kan interagere på kryds og tværs. Logistikken skal være i stand til at samvirke med indkøb og salg med HR. Formår medarbejderne på tværs af din organisation i de forskellige afdelinger at samarbejde, er der altså mulighed for at opnå endnu højere kvalitet i organisationens samlede produkt.

Porters værdikæde kan tilnærmelsesvis også sammenlignes med de 4 P’er set fra virksomhedens perspektiv. De 4 P’er omhandler produktet, prisen på det, placeringen (distribution og logistik) og promotion (markedsføringsplan, annoncering, markedsføringsbudget mv). Disse punkter minder meget om de primære aktiviteter i Porters værdikæde, og det er en simplificeret model af den, som også kan være et redskab! Man kan vha. denne model også analysere virksomhedens segment. Den hedder blot de 4 C’er: Customer solution, customer cost, convenience og communication.

Der er i hvert fald en masse overvejelser, I kan gøre jer, når I kigger på virksomhedens værdier!