Opdateret 5. februar 2021 af Ulrich Svarrer

Hvad er en SWOT-analyse – og hvordan bruger du den i din content marketing?

Hvad er en SWOT-analyse – og hvordan bruger du den i din content marketing?

En SWOT-analyse er utrolig gavnlig for din virksomhed. Den hjælper dig med at kortlægge og finde nuværende muligheder og udfordringer for din forretning. Det er det helt overordnede formål.
Men en SWOT-analyse kan skabe langt mere gavn for dig og din virksomhed, hvis I bruger den rigtigt.
I dette indlæg, vil jeg viser jer, hvordan I kan bruge modellen til at få det størst mulige udbytte af jeres content marketing.

Formål med en SWOT-analyse

SWOT står for:

  • Strengths – din virksomheds styrker og unikke salgspunkter
  • Weaknesses – jeres svagheder eller mangler
  • Opportunities – jeres muligheder
  • Threats – Trusler, både interne og eksterne

SWOT oversættes altså direkte til styrker, svagheder, muligheder og trusler. De kategorier er ikke kun gode til at give dig et retvisende strategisk overblik af, hvor I er henne lige nu som virksomhed. Det kan også bruges, når I skal lave indhold til jeres content marketing.
SWOT-analyser kan laves på forskellige niveauer af din forretning. Du kan for eksempel tage et overordnet blik på din virksomhed, men du kan også dykke ned i de enkelte afdelinger eller arbejdsopgaver. Uanset om du går makro eller mikro, når du laver en SWOT-analyse, vil du få et nyttigt indblik i de ressourcer og omstændigheder, som I arbejder med.

Strengths – Styrker

Styrker er de ting, som din virksomhed er gode til. Find gerne mindste tre til fire eksempler.
Når det kommer til content marketing kan det eksempelvis være styrker som jeres viden om jeres kunder, ekspertise inden for feltet, at I er gode til at formidle, dygtige til video og infografiker eller måske er gode på et bestemt medie såsom Facebook, YouTube eller på blogformattet. Find det, som I er gode til – og hvordan I står ud i forhold til konkurrencen.
Hvis I for eksempel sælger spiritus, men ved en masse om champagne, er det en styrke.
Når du skal finde dine styrker, skal du altså tænke over, hvad der er gået godt indtil videre. Her er det vigtigt, at du ved, hvordan I bedømmer en succes.
Er formålet med jeres content marketing at få folk til at skrive dig op til jeres nyhedsbrev, så I kan lære mere om jeres kunders adfærd og behov? Er det at styrke jeres troværdighed, så I får nemmere ved at rekruttere lovende talenter? Eller er det i stedet at bruge SEO til at drive den organisk trafik op på hjemmesiden, så potentielle kunder har nemmere ved at finde jeres produkter og ydelser?
Selv hvis du ikke har lavet noget content marketing endnu, kan du sagtens gøre dig overvejelser om det alligevel.
Selve målet er ikke så vigtigt for SWOT-analysen. Det vigtigste er, at I lærer jeres egne styrker at kende.

Weaknesses – Svagheder

Svagheder er den samme øvelse som ved styrker – bare omvendt. Hvor vil I gerne gøre det bedre?
Når det kommer til content marketing kan jeres svagheder være alt fra, at I har svært ved at lave nok indhold. Måske er I ikke er begyndt endnu. Jeres indhold kan også have for snæver en målgruppe eller måske ligger I inde med en masse viden, som I kæmper med at få det sat op korrekt, så I ligger øverst i Google-søgningerne på jeres felt, og derved blive fundet af jeres potentielle kunder.
Selv hvis I finder flere svagheder, behøver det ikke være et problem. Det viser jer nemlig, hvor I hurtigt vil kunne se resultater, hvis I gør en indsats. Det kan også være, at I ikke behøver at gøre noget ved jeres svaghed, fordi I vil få væsentlig mere ud at bruge ekstra ressourcer på en af jeres styrker.

Opportunities – Muligheder

Muligheder er nært beslægtet jeres styrker. De ligger bare uden for jeres forretning. Det er altså de eksterne muligheder, der er på markedet lige nu.
Inden for online marketing og content marketing kunne det eksempelvis være de salgskanaler, jeres konkurrenter ikke står så stærkt på.
Hvis mange af jeres potentielle kunder søger på en specifik vare eller bruger et bestemt keyword, som jeres konkurrenter ikke har skrevet indhold om, så giver det jer en klar mulighed til at overhale dem her.
Det kan også være, at de ikke bruger Google AdWords eller Facebook annoncering.
Nye muligheder skal dog ikke ses som en undskyldning for at smide babyen ud med badevandet. Hvis AdWords og Facebook passer godt til jeres brand, er svær konkurrence ikke en undskyldning for at undgå disse platforme.
Muligheder handler i bund og grund om at forstå jeres kunder og se åbninger i markedet før jeres konkurrenter. Men også holde det klart for jer selv, hvor mange ressourcer I kan bruge på at udforske de muligheder.

Threats – Trusler

Trusler minder på mange måder om svagheder. Men som mulighederne ligger de uden for jeres kontrol.
Inden for online marketing, kunne det eksempelvis være, hvis jeres konkurrenter har væsentlig flere ressourcer til at lave content marketing, hvilket gør det lettere for dem at få en bedre placering end dig på Google.

SWOT og Content Marketing – som forsvar og angreb

En SWOT-analyse kan vise, hvordan I på bedst mulig vis forbedrer jeres nuværende content. Resultat af den analyse skulle gerne ende med at give dig en action plan, der indeholder de vigtigste opgaver for at skabe succes med dit content marketing.
Men du kan også lave en SWOT af indholdet på markedet, som det er lige nu. Hvor analysen af dit eget indhold kan bruges defensivt, så du forskanser din forretning mod andre konkurrenter, vil en SWOT-analyse af dine konkurrenters indhold give dig en taktisk fordel. Du vil kunne se, hvor de står svagt, og forudse, hvordan de vil reagere på en udfordring.
Derved vil du kunne lave indhold, som de andre ikke vil være i stand til at kopiere nøjagtigt eller ikke har de rette ressourcer til at gøre bedre end dig. Det betyder, at selv hvis dine konkurrenter har flere penge, vil du stadig kunne overgå dem, når du ved, hvor du står stærkt og de står svagt.
Du kan med en SWOT analyse gøre din strategi for content marketing mere konkret og brugbar. Når du har gjort dig de ovenstående overvejelser, har du skabt en mulighed for dig selv om at lave en action plan, der skaber det maksimale udbytte for din forretning.